Jdi na obsah Jdi na menu
 


20.jpg

VZHLED:

 

Lidé narození v tomto znamení mívají velmi pěknou a štíhlou postavu. Jejich tvář je podlouhlá nebo i okrouhlá, s poněkud delší bradou, která je výrazná, ale ne ostrá. Jejich oči jsou vždy nádherné. Vodnář je totiž zvláště pro ženy znamením krásy. Vlasy mají obyčejně světlé a jemné, jejich chůze je lehká a jistá. Tyto lidi těžko rozeznat, neboť mají mnoho výrazných znaků a v jejich typech se můžeme snadno splést.

 

POVAHA:

 

Jinak jsou to lidé přizpůsobiví, s poctivým charakterem. Obyčejně mají velké ideály, jsou skromní, trpěliví a věrní. Typické je pro ně jejich vysloveně lidské smýšlení. Mnozí z nich mají velmi pevnou vůli, ale často jim chybí rozvaha. Mnoho uvažují o neuskutečnitelných věcech. Pohrouží se do svých myšlenek, aniž by se s někým poradili nebo se od někoho poučili. Nejde tu o paličatost, protože v mnohých záležitostech všedního života se dovedou velmi dobře přizpůsobit a nijak neprosazují svou vlastní vůli. Ale když už jednou vidí před sebou cíl, potom už neznají překážky. Někdy si pro takovou myšlenku zničí celý svůj život. Tuto vlastnost mají však všichni lidé narození v tomto znamení. Obyčejně se zajímají o sociální problémy.

 

Jejich další dobrou vlastností je pracovitost. Kromě toho vedou klidný život. Ve společnosti jsou oblíbeni, ale mnohem lépe snášejí samotu. Milují přírodu a rádi bádají jen v její určité oblasti. V tomto bádání jsou vytrvalí a houževnatí.

 

Jsou to lidé, s kterými je velmi dobré soužití. Neradi se hádají, mají dobrou povahu. Jsou přítulní a věrní přátelé a velice ochotně pomáhají. Protože se upoutali k určité myšlence, kterou chtějí uskutečnit, často se dožívají zklamání, které je může někdy i zničit. Pro tuto svoji myšlenku žádají plné porozumění od jiných a jsou velmi uraženi, když se tak nestane. Když je někdo rázně odmítne, pociťují to jako velmi krutou bolest.

 

Jejich myšlenky jsou často utopické. Když přijdou na to, že se zásadně zmýlili, zmocňuje se jich nejtěžší deprese. Tehdy nechtějí o světě nic slyšet a jen těžko se upokojí. Musí je chytnout další nová myšlenka, aby se s novými silami zvedli a znovu ji začali vášnivě uskutečňovat.

 

Když při narození těchto lidí působilo nepříznivé ozáření z jiných planet, bývají z nich velcí sobci. Ale i přesto zůstávají laskavými. Jsou však takoví chladní a odměření, že často míváme při nich nepříjemný pocit. Potom už ani jejich osobní kouzlo nemůže zakrýt jejich sobeckost a chamtivost. Lidé tohoto typu bývají velkými buřiči, mnohdy i skvělými vůdci. Někdy jsou náladoví a nevypočitatelní.

 

LÁSKA:

 

Vcelku jsou proměnlivé povahy. Lehko se nadchnou, rychle se dají oslnit zvláštnostmi nějaké osoby. Ale takový omyl netrvá nikdy dlouho, neboť vlastnosti, které někomu připisovali, neexistují, a oni to co nejdřív poznají. Přichází tedy nové velké rozčarování a zklamání. A protože chtějí poznávat ustavičně něco nového, ihned se odvrátí od svého druha, v kterém se zklamali.

 

Jejich milostné city nejsou příliš silné. Většinou je upoutává jen zájem a obdiv. Jakmile toto nadšení ochabne anebo když si najdou novou známost, dochází obvykle k přerušení dosavadního vztahu. V takovém případě jim vůbec nezáleží na tom, jak prožívá druhá strana toto rozloučení. Ochladnutí citů přichází náhle a je to takové ochladnutí, jaké by u nich nikdo nepředpokládal.

 

Tito lidé vytvářejí často neobyčejné milostné vztahy. Jsou schopni odpoutat se od všedního života a jít zakázanými cestami. Nejednou mají velmi intimní vztahy i k osobám stejného pohlaví. V manželství jsou z nich nepříjemní partneři. Navenek jsou totiž vždy laskaví, zdvořilí a přátelsky naladění. Ve skutečnosti nejsou upřimně srdeční a něžní. Tělesné přednosti jejich druhů je přitahují více než přednosti partnerovy duše. To je velká zvláštnost jejich povahy. Ačkoli se velmi zajímají o lidský charakter, nejsou schopni proniknout až do hloubky duše jiného člověka. V manželství jsou mnohem stálejší a - což je důležité - dokáží být svému druhovi celkem věrni.

 

Hodnotný svazek mohou vytvořit s osobami narozenými ve znamení Blíženců nebo Vah. U lidí narozených ve znamení Blíženců najdou velké pochopení pro svoje myšlenky. Žijí s nimi ve shodě a v úplné harmonii. Výhodné spojení mohou vytvořit také s osobami narozenými ve znamení Vah, neboť mají jasný úsudek, který jim vrací odvahu a rovnováhu. Stejně dobré manželství mohou mít i s osobami narozenými ve znamení Skopce nebo Střelce. Ale šťastný krok udělají tehdy, když uzavřou sňatek s osobou, které při její narození stál Měsíc ve znamení Vodnáře.

 

DĚTSTVÍ:

 

Děti narozené ve znamení Vodnáře se vychovávají dost těžko. Již v mládí jsou bouřlivé, zaujaté proti všemu, co je staré. Nechtějí se dát vést. Vzdorují všemu, co od nich žádají dospělí, a lehko se rodičům odcizí. Proto rodiče musí s nimi často souhlasit, musí jim dát na vědomí, že dokáží s nimi myslit a - což je významné - nikdy nesmějí být už napřed zaujati proti jejich výstředním myšlenkám.

 

Tyto děti skoro vždy projevují zájem o botaniku. Vkusně si připravují herbáře a sbírají podivné kamínky. Rychle se v nich vyvíjí smysl pro barvy. Jejich fantazie je tak silná, že někdy dokáží vytvořit nejobdivuhodnější malby a kresby. Jinak jsou klidné a milé. Protože se v nich poměrně rychle probouzejí pohlavní pudy, vzniká nebezpečí různých komplikací. Záleží na rodičích, aby jim v tomto směru zavčas poskytli potřebné vysvětlení.

 

POVOLÁNÍ:

 

Lidé narození ve znamení Vodnáře se velmi dobře hodí pro povolání souvisící se studiem přírody. Bývají z nich dobří botanici, geologové a astronomové. V těchto oblastech mohou dosáhnout velkých úspěchů, neboť ve vědecké činnosti jsou neúnavní a pracují s velkým nadšením. Protože vždy touží po něčem novém a novoty vyžadují také odvahu, mnozí z nich jsou též vynikajícími letci.

 

Vyznačují se i uměleckými schopnostmi. Jsou dobrými spisovateli, autory děl s velkými uměleckými hodnotami. Také v této oblasti lidské činnosti hledají nové cesty. Proto se stává, že někdy neprorazí. Jako malíři odmítají všechno staré a zkoušejí nové, excentrické metody. Jejich umělecké práce jsou vždy nápadné originalitou myšlenky. Vůbec se nehodí za úředníky, protože jsou příliš buričští a bojují o uplatnění vlastních myšlenek a metod.

 

NEMOCI:

 

Po zdravotní stránce jsou nejchoulostivější na nohy. Často mívají krečové žíly, nádory na nohách, často si vykloubí kotník. Trpí též poruchami krevního oběhu a otravami krve. Ženy mívají bolesti při menstruaci. Jinak jsou celkem zdraví, nejsou náchylní k nastydnutí ani k jiným chorobám.

 20.jpg


 

Průvodčí si ji prohlížel, nejprve dalekohledem, potom drobnohledem

a potom divadelním kukátkem.

Nakonec řekl: "Jedeš nesprávným směrem,zavřel okno a odešel.

 

Abychom rovnou kously do kyselého jablka, nečekejte, že se muž Vodnář bude chovat tak, jak se mají chovat zamilovaní lidé. Jestli ano, čeká vás nepříjemné překvapení, možná dokonce série překvapení. Pokud jde o přátelství, nemohla byste si přát lepšího kamaráda nebo důvěrníka. Ale láska? Jak jeden můj známý Vodnář řekl: "Každý může mít dívku. Ale láska je něco docela jiného." To byl výborný postřeh. Pro Vodnáře je to skutečně "něco jiného". Nejblíž k tomu, aby se do vás zamiloval, je, když se chová, jako když vás nemá rád. Důvod je jednoduchý - čistě logický. Vodnář má rád všechny. Každý je jeho přítel. Dokonce nazve i svého úhlavního nepřítele "můj přítel" . Takže když řekne, že někoho nemá rád, něco to znamená. Ale není lehké zjistit přesně co. Různé nuance mohou být komplikované. Muž Vodnář nechce odhalit své opravdové pocity, přestože jeho oblíbenou zábavou je pronikat do pocitů druhých. Jeho vlastní reakce a motivy jsou složité a on má v úmyslu to tak nechat, protože mu dělá dobře vodit vás za nos. Tento muž zažije prostřednictvím lásky a přátelství mnoho zvláštních pocitů a každý z nich bude dychtivě rozebírat. Dokud ho nedostanete k oltáři, jste jen další zkušenost, další experiment, jakkoli těžké je se s tím smířit. Nenabírejte k pláči. Přes veškerou jeho opatrnost ho můžete přelstít. Ale než začnete, raději byste měla pochopit, jak se vyrovnat s jeho osobitým pohledem na lidi.Je to člověk, který se sdružuje do skupin a týmová práce je pro něj přirozená. Vodnář rozumí pravidlům fair play ve sportu, jako kdyby je sám vynalezl, a uplatňuje je i v osobních vztazích. Má velmi různorodé zájmy. To proto, že jeho láska k lidem je tak neosobní. Každému, s kým se setká, dává určitou hodnotu, zatímco my ostatní si to schováváme jenom pro lidi, kteří pro nás hodně znamenají. Pro Vodnáře každý něco znamená. Tím myslím opravdu každý. I ti, koho ještě nepotkal. Jen málokterý je sobecký nebo malicherný. Pokud se u něho tyto vlastnosti projeví, jemná poznámka o jeho omezenosti to napraví. Vodnáři nesnesou, aby někdo říkal, že jsou úzkoprsí.Díky svým přísným morálním zásadám (měla byste vědět, že to jsou jeho vlastní zásady, které ne vždy odrážejí všeobecnou morálku společnosti), má tento muž neobyčejně vysoké ideály. Téměř jistě povede život plný změn, sporů a nečekaných událostí. Přesto s ním někdy nastanou i chvíle dokonalého klidu, které je nemožné zažít s kterýmkoliv jiným znamením. Jakmile se dostane z šoku, že zájem o jednu ženu převýšil zájem o lidstvo jako takové, může se z něj stát nesmírně ohleduplný milenec. Nebezpečné období je předtím, než přejde šok. Protože je zvyklý zanedbávat vlastní problémy v zájmu většiny, doufejme, že tento postoj přenese částečně i na lásku k vám. Avšak nespoléhejte na to. Stejně tak se může stát, že si najednou uvědomí, že věnuje svou oddanost cele vám, zatímco existuje množství bezejmenných lidí, kteří ho potřebují. Potom se od vás odvrátí, aby si dokázal, že neztratil lásku k přátelům a zbytku lidstva, protože se upnul jen na jednu osobu.Jelikož Vodnář neustále vše analyzuje, často se sám sebe bude ptát: "Co tím asi myslela?" Také nebude mít klid, dokud to nezjistí. Hádanky ho prostě přivádějí k šílenství a nedejte se oklamat jeho nonšalancí. Když cítí něco skrytého, nebude v noci spát, dokud ono tajemství neodhalí a nepřijde mu na kloub. Vždy hrozí možnost, že bude svým objevem nakonec zklamán, takže se raději postarejte, aby to stálo za to. Pokud ne, nebude si brát žádné servítky, aby to dal značně nešetrně najevo - a odkráčí odhalovat další tajemství.Dívka, která ho chce dostat, v něm musí nejdřív vzbudit zvědavost. Otevřená kniha ho neláká. Přitahují ho zavřené stránky. Čím pevněji jsou zavřené, tím víc dráždí jeho detektivní instinkt. Když ho žena bud' ignoruje, nebo si nechává své názory pro sebe, oči mu zbystří, aspoň na začátku, a nasadí ostražitý výraz, jako když je honicí pes na stopě kořisti. Proč ta žena všechno tak prožívá? (Je v pořádku projevovat své emoce, pokud mu nevysvětlíte jejich důvod). Opravdu je tak vrtkavá, nebo to jen hraje? Proč se tolik maluje a voní a nosí šaty s hlubokým výstřihem, a potom se urazí, když na ni všichni ti Lvi a Střelci a Štíři pískají před obchodem? Stojí o dvoření mužů, nebo ne? Je puritánka, nebo je promiskuitní? O co jí v životě jde? Jeho sondy a otázky dívce nejdřív přirozeně lichotí, ale když vidí, že v něm stejně velkou zvědavost budí servírka, která je právě obsloužila (nemluvě o poslíčkovi), poněkud ochladne. Cítit se jako hmyz vystavený chladnému zkoumavému pohledu vědce může stěží vyvolat rozechvělé bušení srdce v ženské hrudi. Takže nakonec přejde (nebo uteče) k ohnivějšímu nebo zemitějšímu muži a Vodnář si na okamžik smutně vzdychne - než zahájí další milostný výslech. (Pokud ho předtím nezaujme nějaký nový vynález nebo unikátní nápad. V takovém případě musí příští projekt výzkumu žen počkat.)Dovede být neobyčejně jemný a tvárný, ale neměla byste zapomínat, že tento povrchní klid je jen přelud stejně jako jeho poddajnost. Nestrpí u ženy ani špetku oportunismu. Pokud si myslí, že je vykořisťován, onen nevyzpytatelný šarm zmizí tak rychle, že budete mít dojem, že se Gary Grant proměnil ve zlosyna, který se vám chystá mrštit do obličeje půlku grapefruitu. Znepokojující je, že silně rozrušený Vodnář je naprosto schopen tento hrůzný čin vykonat. Ještě víc znepokojující je, že mu to zřejmě odpustíte. Nedělejte to. Alespoň ne víckrát než jednou. Obdivuje ženu, která si stojí za svým, nedělá-li to příliš mužským způsobem a nechá-li ho poletovat sem a tam, nezatíženého sentimentálními sliby a slzavými obviněními. Pokud jde o ten grapefruit, je jen spravedlivé zdůraznit, že Vodnáři jsou obvykle k opačnému pohlaví neobyčejně galantní. Ale někdy mohou v zápalu zapomenout rozlišovat mezi pohlavími. Přidáte-li k tomu jejich nevyzpytatelnost, může to vyústit v dávku grapefruitové šťávy v oku.Existuje velká pravděpodobnost, že Vodnář během života získá prestiž v některém oboru. I když je to třeba jen fotbalový pohár nebo mosazný odznak za to, že byl nejvyšším mužem v kraji, téměř jistě se mu dostane určitého druhu uznání. Může to být něco tak význačného jako Nobelova cena. Mnoho Vodnářů takového vyznamenání dosáhne. (Na druhé straně velké procento Vodnářů navštěvuje každý týden psychiatra. Může být dost ošemetné je od sebe odlišit.)Někteří muži v tomto znamení vyznávají čistotu. Můžete narazit na takového, který ječí, když někdo použije jeho ručník nebo mu funí na ovesnou kaši. V pozadí tohoto jednání je skoro neurotický strach z bacilů a nemocí. Vodnář může tyto fobie využívat také v milostném životě, i když to třeba dělá nevědomky. Nebuďte překvapená, až si postěžuje, že je alergický na vaše oční stíny, které ho nutí kýchat. Tito lidé mají totiž ve zvyku získávat alergii na věci, kterým se chtějí vyhnout, a mohou dokonce oklamat lékaře, natož nevinné, nic netušící dívky.Není to typ, který by se vám dvořil velkolepými gesty. Může vytrhnout pampelišku a hodit vám ji stejně jako vám přinést orchidej . Po pravdě řečeno, to první je pravděpodobnější. Nebude vám dávat norkové kožichy a diamanty. Ale život s ním může být fascinující i bez norka. Traduje se jedna historka o Helen Hayesové a jejím manželovi Charlesi MacArthurovi. Když se poprvé setkali, dal jí misku burských oříšků a řekl: "Přál bych si, aby to byly smaragdy." O mnoho let později, když byli o mnoho bohatší, jí věnoval několik smaragdů s poznámkou: "Přál bych si, aby to byly burské oříšky." Nevím, jestli byl MacArthur Vodnář, ale Uran hrál v jeho horoskopu určitě významnou roli. Toto je přesně druh nečekaného štěstí, jaké zažijete s partnerem ve Vodnáři. Kdo potřebuje norky?Nyní musíme odvážně čelit tomu nejhoršímu faktu. Žádné uhýbání ani zbožná přání. Na rozdíl od Raka, Kozoroha, Lva a Vah se Vodnáři nedají nalákat na manželství jako děti na pamlsek. Ve skutečnosti se mu většina vyhýbá tak dlouho, dokud je to možné. Vzácně se některý dá vlákat do manželského chomoutu v raném věku, ale nestává se to tak často, aby byla naše statistika povzbudivá. Tato slepá ulička obyčejně začíná tím, že tito muži pokládají nádherné dokonalé přátelství za základ lásky. Vyberou si dívku, která je pro ně i kamarádkou a dokáže držet krok s jejich zájmy, včetně baseballu, křížovek, arabských koňů, svatojánských mušek na Mississippi a pergamenů Mrtvého moře. Proč? To je jasné. Když mají tolik o čem mluvit, nezbývá moc času na milování, které je může dostat do pasti. Jejich ideálem je žena, která je jim přítelkyní a která nemá velké nároky v citové sféře. Kam odsud vede cesta? Obyčej ně nikam. Pro muže Vodnáře není lehké fyzicky vyjádřit náklonnost. Může trvat hodně dlouho, než vás poprvé políbí na dobrou noc. Je třeba přiznat, že to čekání mnohdy stojí za to a odklady ještě zvětší následný požitek. Ale bude se držet iluze, že s vámi udržuje příjemné nezávazné platonické přátelství, i když pro vás bude takový vztah už neudržitelný. Dokonce i poté, co sebere odvahu vyslovit "miluji tě", se bude vyhýbat tématu manželství známými výmluvami. A když mu dojdou, vymyslí si nové s nemalou představivostí. Trpělivě vám vysvětlí, že vás neuživí na takové úrovni, jakou si zasloužíte, že ho rodiče potřebují doma nebo že pro vás není dost dobrý. Když to nezabere, prohlásí, že budoucnost je příliš nejistá, neboť lidstvu hrozí zničení jaderným potenciálem, a tak podobně. Nebo co když ho šéf pošle napřesrok na Aljašku? Mohla byste tam chytit zápal plic a on by byl po zbytek života zlomený žalem. Myslíte, že nic bláznivějšího nedokáže vymyslet? Jeden známý Vodnář byl dvanáct let zasnoubený s dívkou, kterou si nechtěl vzít, protože "by musela obětovat skvělou kariéru na Broadway. Fakt, že dívka v životě nevstoupila na jeviště, nebyl podstatný. On si myslel, že má talent. Jednoho dne ji možná objeví některý producent. Jak by se potom cítila, kdyby ji manželství drželo zpátky? A co je ještě horší, jak by se cítil on? Provinile. Sobecky a provinile. Není divu, že tato ubohá žena nakonec utekla k pozitivněji naladěnému rivalovi.Ale vše není ztraceno. I když je pravda, že většina Vodnářů se žení pozdě, nakonec se ožení - obvykle. Zpravidla k tomu dojde poté, co poslední svobodný kamarád odpluje na Bermudy na svatební cestu a Vodnář si uvědomí, že existuje záhada, kterou jiní lidé rozřešili a on dokonce ani neprozkoumal. Přirozeně takovou myšlenku nemůže snést, takže se promptně vytasí s nabídkou k sňatku. Zcela nečekaně, samozřejmě. Však víte, Uran.V časném stadiu vašeho vztahu si možná budete myslet, že potřebuje lekci, a budete předstírat, že vás získal iniciativnější nápadník. Dovolte mi varovat vás, že pro něj patrně zůstanete ztracená navždy. Váš Vodnář se zlomeným srdcem za vámi těžko vystřelí jako šipka s majetnickým výrazem v očích. Spíš mu tiše ukápne pár slz a řekne si: "No, asi vyhrál ten lepší." Přizpůsobí se životu bez vás s urážlivou snadností. Dokonce vám asi položí tu nesnesitelnou otázku: "Můžeme zůstat přáteli?" Pokud důrazně odpovíte ne, pravděpodobně jenom rezignovaně pokrčí rameny a pomalu odkráčí. Řeknete-li ano, nu, pak jste zpátky tam, kde jste začali - u přátelství. Žárlivost není nic pro něj. Bude vám důvěřovat, dokud se nepřesvědčí, že se vám důvěřovat nedá. Ne, že by byl od přírody důvěřivý, ale protože ho již uspokojila analytická pitva vašeho charakteru. Nemá-li v nativním horoskopu výrazně nepříznivé aspekty, není schopen bezdůvodného podezření a majetnického vztahu. Jestliže ho vzácně tu a tam bodne osten žárlivosti, bude se snažit, abyste se to nikdy nedozvěděla. Málokdy, pokud vůbec, vám bude fyzicky nevěrný, hlavně protože celá záležitost sexu ho příliš netrápí, i když je zajímavá. Zřídka se vyskytne Vodnář, který tráví značnou dobu intenzívním přemítáním o sexu, ale znáte-li takového, můžete s jistotou předpokládat silný vliv Štíra. (A pravděpodobně ani tento typ nebude aktivně a otevřeně pěstovat tento zájem.)Jakmile si Vodnář vybere družku, usoudí, že se může soustředit na důležitější věci.Třeba začne zkoumat vztah chlapec - dívka a muž - žena ve své soukromé laboratoři (což není tak špatná vyhlídka, když uvážíte možný úspěch tohoto experimentu).Vodnářův sex je součástí jistého ideálu nebo image. Pocítí-li pokušení začít si nepříhodný milostný románek (to jest nepříhodný v jeho vlastních očích), většinou s tím rychle skoncuje, přestože ho to může hluboce ranit, než aby pokračoval v něčem, co považuje za nečestný vztah. Situace, která v něm vzbudí vinu, může být jakákoliv - od nesouhlasu vašich rodičů nebo protichůdných náboženství přes bývalého přítele, se kterým jste úplně nepřerušila styky, ke slibu, který si dal ve věku osmi let, nebo kvůli něčemu, o čem kdysi četl. Ať je to, co je to, bude to muset vyřešit, než se s vámi opět sblíží, i když je vaše láska stejně osudná jako mezi Viktorií a Albertem. Vodnářovi vždy pukne srdce tiše, ledaže to zaslechnou jeho přátelé a začnou se vyptávat.Je schopen čekat třeba do devadesáti, aby vás požádal o ruku, i když si zřejmě myslíte, že je to na naplnění vztahu trochu dlouho. Nejhorší je, že vám nikdy nesdělí důvod, proč váš vztah skončil. On to ví a vy na to musíte přijít. Perverzně vás nechá si myslet, že to byla od začátku jenom neuskutečnitelná fantazie, a bude skrývat pravdu, že to byla opravdová láska, pro nějaký neurčitý budoucí den odpuštění a smíření. Může to být značně kruté, ale to jsou jeho pravidla hry.Vaší jedinou útěchou je vědomí, že svým způsobem také trpí. Jak se to dozvíte? Přečtěte si znovu "Jak poznáme Vodnáře". Umí nenápadně telegrafovat své pocity, které mohou být neobyčejně frustrující - zvlášť když jeho svérázná soukromá komunikace signalizuje zelenou, zatímco na veřejnosti ukazuje červenou, dokud není připraven světla změnit. Může z toho být dost ožehavá milostná dopravní zácpa. Je to těžké pro chodce, a on je na místě řidiče, takže nemůžete moc dělat, ledaže byste si vymyslela nějakou další záhadu, která by ho zaujala, nebo dosáhla ohromujícího úspěchu, který by jím otřásl a vzbudil v něm zvědavost s vámi znovu mluvit - jako třeba kdybyste byla první žena, která obletěla Venuši.Ne že by takový skutek změnil jeho city. Jestli vás opravdu miluje, bude vás milovat, i když nedoletíte dál než do lahůdkářství na rohu, ale může to být v rozporu s jeho neměnnou strategií. Z toho všeho asi máte dojem, že v lásce dovede být Vodnář pěkně tvrdohlavý. Není to tak docela pravda. Jeho otálení v citových záležitostech vás může dohnat do blázince nebo se v zoufalství vrhnete do náruče jiného. To je ale zbytečná ztráta času. Není žárlivý, pamatujete? Nebo jestli je, nedá to najevo. Kromě toho tou svou zpropadenou intuicí stejně pozná, že to jen hrajete, protože vám vidí až do žaludku. Nezapomeňte, že vás dlouho studoval. Jediné, co můžete dělat, je doufat, že budete v devadesáti pořád přitažlivá, nebo začněte trénovat oblety Venuše.Na druhé straně může Vodnář vzbudit vlastnické vztahy ve vás. Nenechte se tím vyvést z rovnováhy. Díky jeho nikdy nekončícímu vyhledávání přátelství možná často nebudete vědět, kde je, dokonce ani po svatbě, kdy byste to vědět měla. Jen si řekněte, že bez ohledu na to, jak dlouho se zdrží s přítelem, ho k tomu pudí jenom přirozená zvědavost a neustálý zájem o lidi. Pokud je onen přítel žena, předstírejte, že jste si toho nevšimla. Protože on si toho s největší pravděpodobností skutečně nevšiml. Jestliže mu položíte přímou otázku, můžete očekávat pravdu. Ale máte-li pochybnosti a zeptáte se znovu, bude si myslet, že nechcete slyšet pravdu. Aby vás potrestal, poví vám nejfantastičtější historku, jakou dokáže vymyslet (a on dokáže vymyslet pěkně divoké příběhy). Asi budete své podezřívavosti litovat, až potom strávíte několik hodin nešťastným přemítáním, jestli opravdu řekl té zrzce, že je úchvatná. (To se stalo potom, co vám řekl, že si ani nepamatuje, že s ní mluvil, a vy jste vyštěkla: "Ha! To ti určitě věřím, že si ji nepamatuješ! ") On si ji vážně nepamatoval, ale když jste trvala na podrobnostech, rád vám vyhověl tím, že si je vymyslel, aby vám uštědřil lekci. S Vodnářem se učíte rychle.Nebuďte uražená, když dá přednost samotě a zůstane jen se svými sny. Vrátí se, aby je s vámi sdílel, a bude díky svému duchovnímu ústraní o to laskavější a něžnější. A vše, co ho činí vřelejším, by se mělo podporovat.Asi nebude nejlepší živitel rodiny, ale je schopen vynalézt něco přínosného pro svět nebo být prvním člověkem, který přistane na Marsu. Také se tam hned bude cítit jako doma. S Vodnářem nikdy není o překvapení nouze, i když váš rodinný rozpočet nebude zrovna vyrovnaný. Přirozeně existují bohatí Vodnáři, dokonce milionáři, ale jejich ctižádost zřídkakdy zahrnuje vysoké příjmy. Všichni bohatí Vodnáři k tomu patrně přišli jako slepí k houslím. Je jisté, že po jmění nelačnili. Má-li Vodnář tučné bankovní konto, zřejmě ho získal, když se pokoušel zdokonalit nějaký výrobek nebo nápad pro dobro lidstva - nebo si ušetřil peníze na bezstarostné stáří. Kdo ví? Třeba chce jednou uskutečnit výlet ve stroj i času a chce mít jistotu, že bude mít na jízdné. Většinou bude s penězi nakládat rozumně, ale pokud možno šetřete, jak můžete, a zbytečně se nezadlužujte. Z vaší nerozvážnosti ve finanční oblasti se nikdy nevzpamatuje. Někdy vás překvapí záchvatem štědrosti, ale nemá-li ascendent v Beranu, Lvu, Střelci nebo Rybách, nebude to přehánět. I tehdy z něj nebude marnotratník.Pro děti bude tím nejvděčnějším posluchačem v okolí. Bude ho fascinovat, jak vlk sfoukl dům třem prasátkům, a bude zvědavý, jak stará čarodějnice otrávila jablko, kterým zaklela Sněhurku. Problémy malého chlapce, který se učí strefit do míče, a slzy holčičky nad rozbitou panenkou jsou pro otce Vodnáře problémy dvou kamarádů. Také umí odpovídat na složité otázky z aritmetiky.Nedovolte, aby vaše kariéra způsobila, že budete zanedbávat ho krmit či přišívat mu knoflíky. Nepovzbuzujte své kamarádky, aby celé hodiny okupovaly jeho gauč nebo vám nepřetržitě telefonovaly, a nevěnujte cele pozornost televizi nebo knize, když na vás chce, abyste mu našla na půdě starý softbalový míč nebo mu vytáhla třísku z prstu. Oženil se s vámi z několika důvodů. I když láska zde může hrát jistou roli, nejdůležitější je mít vás po ruce, aby mu někdo uvařil bramborovou kaši, obšil knoflíkové dírky, našel ztracené věci a vyoperoval občasnou třísku. Nepřipustí, aby vám do těchto povinností zasahovala televize, čtení nebo kamarádky. Jeho představa dobré manželky a matky je docela prostá: žena, která se téměř nepřetržitě věnuje tomuto poslání. Dokonce i liberálnější manželé ve znamení Vodnáře se budou mračit na ženu větroplacha, která vyhledává zábavu. Ale nebude vám to tolik vadit. Tento muž vám totiž připraví sám tolik překvapení, že nebudete potřebovat sentimentální příběhy v televizi, ženské časopisy, ani pohovory s přítelkyněmi, abyste zaměstnala svou mysl i city (možná vás zaměstná natolik, že víc už byste stejně nezvládla). Nakonec můžete vše dohnat, až se ponoří do nějakého nového projektu a ztratí přehled o tom, co děláte. Jenom si dejte pozor, abyste byla nablízku, když má bolavý palec, protože v opačném případě umí být pěkně protivný.Je zajímavé, že přestože je Vodnář ve většině záležitostí tak realistický, nikdy nezapomene na svou první lásku. (Ne na první rande, ale na první dívku, která pro něj vykouzlila duhu. To je rozdíl.) Vodnáři se často žení s dětskými láskami o mnoho let později nebo tíhnou k vybledlým iluzím. Většinou dokážou popsat své první lásky do detailu, což může být pro manželku dost nemilé. Řešení je být jeho první láskou. Asi budete muset dlouho čekat na svatební závoj, ale aspoň vás nenahradí přízrak. Kdo jiný by mohl proměnit burské oříšky ve smaragdy a naopak? Trocha grapefruitové šťávy v oku přece nevadí. Navzdory své milostné neobratnosti dokáže tento muž náhle vyřknout věci, které mohli vynalézt jenom andělé. Může zapomenout na výročí svatby, ale přinese vám fialky v lednu. Vánoce? Kdo říká, že musí být na Štědrý den? Mohou být kdykoliv, kdy si to budete přát. Možná vám neřekne slůvko lásky nebo náklonnosti celé dny, týdny i měsíce. Potom se vám jednoho rána, až mu budete krájet borůvkový koláč, podívá hluboko do očí a něžně se zeptá: "Víš, jak jsi krásná?" V jeho tónu bude něco, co vám podlomí kolena.Rolničky na mořském pobřeží, narozeniny za úsvitu, duhy o půlnoci. Kutálejte velikonoční vejce ve sněhu, zapalte svíčky na dortu na vrcholku horské dráhy na pouti - zamilovala jste se do Vodnáře, copak jste to nevěděla? Přeji vám pohádkový konec. Ale buďte opatrná. Mohla byste se v té Říši divů ztratit.

 

                          

 

... ale Alenka si už tak zvykla na samé nevídané věci,

že obyčejnský život jí připadal nudný a hloupý.

...myši šup do čaje a kočky do kávy ,každý nechť Královnu Alenku třikrát po třiceti pozdraví..

 

Nejbezpečnější způsob, jak vstoupit do milostného vztahu s ženou ve znamení Vodnáře, je pamatovat si, že se v lásce chová stejně paradoxně jako ve všem ostatním. Tak nebudete zaskočen.Tato dívka má v lásce věrnost pevných znamení, ale také má v sobě netečnost a nedostatek citů vzdušného elementu. Vytvořit s ní šťastný vztah je možné jen tehdy, poskytnete-li jí volnost, aby se mohla věnovat nespočtu zájmů a stýkat se se svými přáteli. Nikdy nezkoušejte ji připoutat k plotně nebo k noze postele. Zeptejte se muže, který to zkusil. Vodnářka se může náhle rozhodnout, že bude studovat balet, meditovat v horách nebo vstoupí do mírových sborů. Vzpomínáte si na pohádku o princezně s dlouhými zlatými vlasy, která žila vysoko ve věži? To je žena Vodnář. Jestliže jí ustřihnete její dlouhé lokny, nezmění se, stejně jako se nezměnila v pohádce. Má jiné, sny než vy nebo já. Slyší vzdálené bubnování a jde za hvězdou, kterou většina z nás nikdy neviděla.Patří každému, a přesto nikomu. Její láska může být něžná a inspirativní, ale vždy v sobě bude mít jistou prchavost jako napolo zapomenutá píseň. Broukáte si melodii, ale slova vám unikají. Dívka Vodnář nekompromisně požaduje svobodu, ale její věrnost vůči každému, kdo se dokáže smířit s milostným vztahem v rámci těchto omezení, je bez hranic. Zde je něco, co se vám bude líbit: vaše šeková knížka ji nebude moc zajímat (nemá-li ascendent v Raku, Kozorohu nebo Býku). Typická žena Vodnář nikdy nepřikládá penězům hlavní důležitost. Nebude jí vadit, když nebudete nejbohatší muž ve městě, ale bude chtít, abyste byl uznáván pro vaše intelektuální schopnosti a úspěchy. Doktor Christian Barnard a jeho transplantace srdce či Werner von Braun s raketami ji zajímají mnohem víc než J. Paul Getty s jeho miliony.Jestliže se rozhodnete polapit tohoto motýla do sítě, pamatujte, že tato dívka nestráví svůj nepředvídatelný život s mužem, který není sám k sobě upřímný. Její morálka může být tak zvláštní, že jste nic takového ještě nezažil, a zcela odlišná od ustálených společenských pravidel, ale ona ji naprosto důsledně dodržuje. Také chápe, že vaše zásady mohou být silně individuální. To je v pořádku, ale nesmíte je porušit. Pokud hledáte vášnivou květinu, utrhl jste omylem sedmikrásku. Je-li typická Vodnářka, vášeň není její silnou stránkou. Fyzická láska je pro ni příjemná, pokud se na ni neklade příliš velký důraz. Jinými slovy, může ji mít a nemusí. Dovede reagovat na milování s velkou náruživostí, ale chcete-li váš vztah udržet platonický po dlouhou dobu, nevadí jí to. Jako všichni Vodnáři má zřejmě podvědomý strach, že touha mít jednoho člověka nějakým způsobem uvězní jejího ducha a zabrání jí být věrná své velké lásce - svobodě. Svobodě experimentovat a svobodě věnovat čas lidstvu. Také svobodě věnovat se svým poněkud nekonvenčním zálibám.Plánujete-li politickou nebo vědeckou kariéru či chcete-li se uplatnit ve vzdělávací oblasti, je pro vás ideální. Nemohl byste si vybrat lépe, ledaže natrefíte na ženu Vodnáře s nepříznivými planetárními pozicemi, která ráda šokuje lidi tím, že chodí po hlavní třídě bosá nebo kouří v autobuse tlusté doutníky. Sem tam se vyskytne i pár nespoutaných výstředních žen, ale průměrná dívka v tomto znamení je ve společnosti velice příjemná. Je půvabná, chytrá, vtipná a neobyčejně přizpůsobivá všem společenským vrstvám.Zvláštní prémií je její nedostatek podezřívavosti - za normálních okolností. Obchodní cestující by měl najít svou dívku snů právě ve Vodnáři. Pokud vás skutečně přistihne při nevěře, způsobí to její citlivé povaze hlubokou ránu. Poznáte to v okamžiku, kdy se podíváte do těch zvláštních zasněných očí. Ale nebude vás podezřívat bez příčiny a zřídka bude zpochybňovat vaše slovo. Typická žena Vodnář vás nikdy nebude sledovat, volat vám do kanceláře, prohlížet kapesníky, jestli jsou na nich skvrny od rtěnky, nebo hledat blonďaté vlasy zachycené v manžetových knoflících. Podvod musí upoutat její pozornost násilím; sama ho nebude vyhledávat. Než ji zahrnete uznáním, uvažte, že nedostatek žárlivosti neplyne pouze ze síly jejího charakteru. V první řadě pravděpodobně rozpitvala vaši duši pod mikroskopem dřív, než vám věnovala druhý pohled. Kromě toho má tolik zájmů a tolik lidí, s nimiž nadšeně rozpráví, že nemá moc času se strachovat, co děláte, když nejste v dohledu. Z dohledu může často znamenat i z mysli, a to pro Vodnáře obou pohlaví. Vaše absence málokdy z intenzivní její city. Občas tato žena strpí promiskuitního nebo flirtujícího druha, protože jen u něj nachází něco, co potřebuje, takže se raději dívá na druhou stranu. Ovšem pokud vás doopravdy nepotřebuje, její morální síla bude působit opačně při prvním důkazu vaší nevěry. Jednoduše od vás odejde. Nezkoušejte rozfoukat žhavé uhlíky, protože jsou definitivně vychladlé. Samozřejmě můžete být pořád přátelé. Proč ne? Ona je k tomu ochotná. Dívku Vodnáře nikdy nezahanbuje kamarádit se s bývalými milenci nebo manžely. Na minulost zapomněla a všechny vzpomínky zmizely v nenávratnu.Existuje však jedna zvláštní a významná výjimka z pravidla. Stejně jako muž v tomto znamení si i žena bude pamatovat první a opravdovou lásku po celý život. Ovšem jenom první. Zajímá vás, jestli se na vás pamatuje dívka narozená ve Vodnáři, kterou jste kdysi znal? Odpověď spočívá v její definici lásky. Mohlo to mít něco společného s prvním chlapcem, který jí dal hrst hrachových lusků, když jí bylo devět, nebo s chlapcem, který s ní šel parkem v dešti, nebo s tím s legračníma ušima, který se znal s klaunem z cirkusu a krmil ji buráky.Tyto ženy se málokdy zapletou do mimomanželských vztahů. Ve výjimečných situacích je to může lákat, ale nečestný vztah je v rozporu s jejich založením. Zanedlouho takový tajný románek skončí. Přesto se mnoho Vodnářů rozvádí. Mají k tomu důvod. Pokud je pro ně situace nesnesitelná, náhle se stanou chladnými. Mohou zmizet ze dne na den a nikdy se neohlédnout zpátky. Netouží po rozvodu a nedělá jim dobře, ale není to pro ně takový šok jako pro sentimentálnější znamení. Uran je vládcem změny, víte? Protože tato žena je individualistka a její seznam přátel je dlouhý několik kilometrů, nikdy neváhá osamostatnit se, je-li to nezbytné.Očekávejte, že bude zkoumat vaše srdce, až v něm nezbyde jediné tajemství nebo sen, které nepodrobila rozboru. Ale nezkoušejte pitvat její tajné sny. Tak se s Vodnáři nehraje. Bude své motivy držet v tajnosti a někdy jí bude činit zvrácené potěšení vás úmyslně mást. Obyčejně bude nadmíru upřímná, ale nezapomínejte, že pro Vodnáře je jedna věc lhát a druhá nepovědět celou pravdu.Potěšující je fakt, že s penězi zachází tato dívka opatrně. Tedy je to potěšující jen v případě, že nemáte v úmyslu ji požádat o půjčku. Párkrát může říci ano, ale neodhadnete-li správně své možnosti splácení, dokáže být ledovější než úředník v bance, když nezaplatíte splátku na auto. Ve vzácných případech, kdy sama požádá o malou půjčku, dostanete zpátky vše do jediného centu bez podfuků nebo ženských triků. Pokud jde o úvěrová konta, která straší všechny muže ve snu, nemusíte se ničeho obávat. Ženy ve znamení Vodnáře nemají z dluhů dobrý pocit. Neslučuje se to s jejich morálními zásadami. Jejich zjev je záhadný. Většinou jsou půvabné, se znepokojivou nostalgickou krásou. Ale jsou proměnlivé. Mohou budit dojem hladké čerstvé šlehačky, a najednou se rychlostí blesku změní ve slanou pizzu. Vedle Vah jsou Vodnářky často nejkrásnější ženy zvěrokruhu. Přinejmenším vypadají zajímavě. Jejich způsob oblékání vás může na místě zmrazit. Pár z nich by sice mohlo zdobit titulní stránku módního časopisu, ale průměrná dívka Vodnář není v tomto směru zrovna konvenční. Některé kreace by jí záviděly i cikánky a její individualismus dokáže vytvořit neobyčejně osobité kombinace. Obyčej ně je první, kdo si obleče věci podle poslední módy, jakkoli jsou bláznivé, ale také může ctít styl své babičky - nebo i prababičky. S typickou lhostejností Vodnářů zkombinuje starou krajkovou sít'ku na vlasy s moderní lesklou kombinézou a výsledný dojem může být poněkud ohromující. Na formální banket si vezme krajkovou noční košili, do samoobsluhy pštrosí pěra, na návštěvu zoologické zahrady diamanty a korunu tomu nasadí vyrudlým županem, který koupila v obchodě s obnošeným šatstvem.Také asi bude nosit nezvyklé účesy. Její lokny jsou stejně nevyzpytatelné jako její osobnost. Může je nosit zapletené, vyčesané do ohonu, svinuté do uzlu, rozpuštěné jako vodopád, ostříhané nakrátko jako námořník, v prstýncích jako Mary Pickfordová nebo rovné jako pravítko. Na jedno se můžete spolehnout. Její vlasy nebudou vypadat jako vlasy ostatních žen na této planetě.Konverzace s ni může být přinejmenším fascinující. Má okouzlující způsoby a obvykle se chová nesměle, téměř rezervovaně. Vtom podlehne náhlému impulzu a pronese poznámku, která nemá žádnou souvislost s tím, o čem mluví ostatní. Vy budete hovořit o pohybu akcií na burze a ona vás zničehonic přeruší otázkou: "Věděl jsi, že prezidenti Woodrow Wilson, John Kennedy, Herbert Hoover, Harry Truman, Calvin Coolidge, Benjarnin Harrison, Franklin a Theodore Rooseveltové a William McKinley mají všichni ve svých jménech zdvojené souhlásky nebo samohlásky?" Na takovou otázku existuje jediná odpověď'. Řekněte jí, že zapomněla na Millarda Fillmorea, Ulyssesa Granta a Thomase Jeffersona. Potom jemně, ale rozhodně stočte konverzaci zpět k burze. Myšlení jiných možná postupuje celkem logickými kroky, ale její kličkuje do budoucnosti a zpět do přítomnosti, přičemž smysl pro směr není větší než záblesk blesku. Čas od času vysloví neobyčejně výstižný postřeh. Zeptáte se jí, co si myslí o cestách do vesmíru, a ona odpoví: "Když jsem byla malá, myslela jsem si, že hvězdy jsou díry v podlaze nebes, kudy proniká světlo." Je-li v odlišné náladě, řeknete, že roztátý sněhulák ve vás vzbuzuje smutek, a ona vám bude odporovat: "Roztátý sněhulák je jenom hromada břečky, Charlie." Nejprve romantická, potom praktická. Nejdřív plachá, potom neurvalá. Tyto ženy krutě zesměšní létající talíře, a nato vám budou vyprávět příběh o puntíkovaném skřítkovi na okenní římse. Nikdy nemluvte s Vodnářkou povzneseně. Nesnáší, když není považována za vám rovnocennou. Nechápavý přístup povede k tomu, že se stáhne do sebe a stane se nepřístupná. Od doby, kdy Uran řídí budoucnost, se asi domníváte, že tyto dívky jsou od přírody matkami. Děti přece znamenají budoucnost. Ovšem průměrnou ženu Vodnáře může mateřství ze začátku vyvést z míry. Musí se smířit s tím, že bude po určitý čas věnovat veškerou pozornost a energii výhradně jedné lidské bytosti, zatímco byla zvyklá těkat z místa na místo. To si vyžádá jistý výcvik. Její přirozená rezervovanost jí může bránit vyjádřit navenek náklonnost. Typická matka Vodnář je oddána svým potomkům, ale často je k nim zároveň jaksi netečná. Patrně se však bude ochotně angažovat v místní organizaci Sdružení rodičů a učitelů. Bude se spokojeně bavit se svými malými přáteli celé hodiny, aniž by je poučovala, a všechna odpoledne věnuje práci na školním projektu. Děti se od ní naučí bratrství a humánnosti. Tyto matky nikdy své děti sveřepě nechrání. Zaujmou velice tolerantní stanovisko i k ohromujícím přiznáním. Zřídka potrestají dítě za to, že přizná pravdu, ať provede cokoliv. Díky své nepředpojatosti si u dětí získají naprostou důvěru. Dovedou výborně chlácholit mladé duše, které vystraší strašidlo pod postelí nebo se jich dotkne, že si s nimi nikdo nehraje. V několika minutách dokážou proměnit jejich slzy v smích. Vaše děti si s ní užijí hodně legrace, i když je občas trochu roztržitá. S domácími pracemi si moc neláme hlavu, ale pomůže jim se školními úlohami a bude o ně pečovat, když budou nemocné. Nebude je příliš zahrnovat náklonností a zřídka je bude peskovat. Tommy si sice neumyl ruce, ač mu to říkala už třikrát, ale víc ji zajímá, co se naučil v přírodopisu.Asi trochu předbíháme. I když Uran rád mění existující řád věcí, než se vaše dívka Vodnář stane matkou, musí se stát manželkou. A než se stane vaší ženou, musíte ji přesvědčit, že manželství není synonymem pro vězení v pevnosti Alcatraz. Nebude totiž do stavu manželského moc spěchat. Nepřijme vaše jméno, dokud vás nezváží, nepřebere, nevyzkouší a nezjistí, co vás v životě pohání. Názory jejích přátel a rodiny nic neznamenají, i když se jich ze zvědavosti možná zeptá, co si myslí. Má svůj vlastní metr, kterým vás měří. Absolvujete-li tuto zkoušku, manželství může být pro tuto dívku poněkud matoucí. Bude mile poslouchat, až jí budete dávat rady, ale v její povaze je něco, co jí brání plnit instrukce do puntíku. Ne dokáže péct koláč přesně podle receptu, stejně jako nezaparkuje auto přesně na místě, které určíte. V jejím myšlení je jakýsi zádrhel, který ji nutí věřit, že malá odchylka všechno zlepší. Ale i když si všechno udělá po svém, bude se souhlasně usmívat. Má neodolatelné nutkání zkoušet nové způsoby jak uvařit kávu, naplnit pero, připevnit brusle na boty nebo přejít přes ulici. Bude nosit svetr obráceně, míchat si brandy s mlékem, aranžovat květiny v akváriu, máčet si vlasy ve vodě po holení nebo vám na stole vytvoří skalku. Ale neptejte se proč. Sama to neví. Unikátní a neobvyklé je její vlnová délka, to je všechno.Protože je její povaha tak neosobní, vyjádřit hluboké city pro ni není snadné. Kromě oněch nečekaných poznámek má úzký rejstřík slov k vyjádření lásky a fyzická vášeň je utkána z nití spojených s její myslí a duší. I když osobité názory dovedou někdy tuto dívku do prazvláštních vztahů, jakmile najde toho pravého druha, její manželství je obvykle ideálem štěstí.Vaše žena umí proplouvat dny a nocemi s půvabem hrdé labutě, ale také se v romantických chvílích může chovat jako neohrabaný medvěd. Hranice mezi přátelstvím a láskou je pro Vodnáře často neviditelná. Milostné písně o lidech, kteří mají oči jen jeden pro druhého, jim připadají hloupé. Ve světě se děje tolik zázraků pro potěchu oka, že se jim zdá být hroznou ztrátou času, když dva páry očí nedělají nic jiného, než že vzájemně zírají do svých hlubin. Vaše partnerka vám ráda dovolí vzít ji za ruku a kráčet vedle ní, zatímco ona bude nadšeně sledovat východ slunce, auto veterána, mlékařova koně, žlutou nádobu na odpadky, vycpanou sovu nebo červený balónek zachycený na věži kostela. Nerušte ji přílišnou vzájemností. Když si to přeje, nechte ji bloumat říší divů samotnou, a ona vás nikdy nebude zpovídat ohledně hraní karet s kamarády.Nejrychlejší způsob jak j i ztratit, je projevit žárlivost, majetnictví nebo předsudky, být kritický, zkostnatělý nebo ultrakonzervativní. Také si budete muset oblíbit její přátele, kteří se budou zjevovat v nejpodivnějších podobách a velikostech.Podléhá náhlým zábleskům inspirace a má vynikající intuici. Její úsudek se nemusí na první pohled zdát rozumný nebo reálný, protože vidí měsíce a roky dopředu. Dívka ve znamení Vodnáře žije v zítřku a vy jej můžete jejím prostřednictvím navštívit. Co řekne, to se splní, možná po mnohých odkladech a potížích, ale splní se to. Předpokládám, že toto je nejzvláštnější rys vaší únorové ženy. Je trochu kouzelnice.

 
 

 

Portrét