Jdi na obsah Jdi na menu
  3.jpg

VZHLED:

 

Lidé narození v tomto znamení nebývají příliš vysoké postavy. Většinou mají vysoký zátylek a krátký krk, takže se nám zdají, že jsou zavalití. Jejich ramena jsou kulatá a široká, tvář dosti široká a kulatá, s dobrou zdravou barvou. Čelo mají nízké a nos krátký. Jejich oči jsou velké a milé a zacloněné brvami. Pohled mají mírný a melancholický. Charakteristickým znakem těchto lidí jsou dosti velká ústa, masité rty a velké a silné zuby. Jejich chůze je pomalá a odměřená.

 

POVAHA:

 

Lidé narození ve znamení Býka jsou velmi klidní, trpěliví a nenároční. V životě chtějí dosáhnout především klidu a pohodlí. Jejich náhledy jsou většinou konzervativní, těžko je přesvědčit o něčem jiném a novém. Zřídka se dají ovlivnit a své názory obhajují tvrdě a velmi umíněně. Život si nechtějí komplikovat žádnými novotami, drží se houževnatě věcí, na které si už zvykli. Citově jsou přítulní a věrní. Spojení s nimi se navazuje těžko, neboť jsou příliš odměření; ovšem ne proto, že by byli pyšní, v jejich případě můžeme spíš hovořit o vrozené plachosti. Plachost jim brání v navazování nových známostí a omezuje jejich styk s neznámými lidmi. Avšak i k dobrým přátelům jsou často zdrženliví a uzavření. Někdy by se mohlo zdát, že nejsou přímí, ale je to skutečně jenom zdání, neboť právě lidé narození ve znamení Býka jsou velmi upřimní a poctivě smýšlející.

 

Typickým znakem těchto lidí bývá velká pohodlnost. Nenávidí jakoukoliv námahu. Neradi chodí mnoho pěšky. Jsou chvíle, kdy se jim dokonce nechce ani přemýšlet. Ale v zaměstnání jsou velmi usilovní a přesní. Z práce však nemají velkou radost, ale můžeme jim závidět jejich smysl pro povinnosti. Při plnění svých povinností jsou mimořádně spolehliví a velmi nezištní. Žádná práce se jim nepříčí a rozkazy plní - pokud jen mohou - co nejpřesněji.

 

Jsou mírumilovní, ke svým nejbližším velmi dobří a shovívaví, vždy ochotni pomoci. Ačkoliv jsou odměření a klidní, přece se dokáží velmi rozčílit, vydráždíme-li je natolik, že zapomenou na všecko, co se kolem nich děje. Takové výbuchy jsou obyčejně velmi prudké a těžké je zastavit je. Rozrušíme-li takové lidi, neodmlouvejme jim a neodporujme jim. Nejlépe se jim vyhnout a neprovokovat je k případným nebezpečným činům.

 

Tyto osoby jsou však v životě velmi praktické a rozvážné. Pod nohama mají pevnou půdu a vždy vědí, co dělají. Neznají fantazii a blouznění, neradi mnoho mluví, vytrvale jdou svou vyšlapanou cestou.

 

V lidech narozených ve znamení Býka je velmi vyvinuta láska k umění a všemu, co je krásné. Většinou mají silné umělecké schopnosti, zvláště pro sochařství a hudbu. V tomto znamení se rodí mnoho zpěváků. Často mají neobyčejný zájem i o stavitelství.

 

Je-li Venuše, jako ovládající planeta znamení Býka, vystavena ozařování špatnými planetami, může se stát, že se vyvine méně hodnotný typ lidí, tj. lidí paličatých a lenivých. Na takové lidi se může člověk málokdy spolehnout, neboť nedokáží dodržovat sliby - většinou jen proto, že jsou leniví. Oblibují si jen dobrá a velmi dobrá jídla a rádi se oddávají smyslným touhám.

 

LÁSKA:

 

Takoví lidé nepatří ani mezi nadšence, ani mezi idealisty. Lásku berou jen z přirozené stránky, nesnášejí dvoření a vůbec neznají sentimentality. Tvrdošíjně a vytrvale se ucházejí o osobu, která je zajímá. A protože jsou málomluvní, o jejich citech nelze říci nic určitého. Ačkoliv jsou jejich erotické pudy velmi silné, jako milenci jsou málo aktivní, těžko od nich můžeme očekávat jasné vyznání lásky. Rádi se zdržují v blízkosti milované osoby a obyčejně si myslí, že na to, aby ji přesvědčili o své lásce, stačí, když jsou u ní. Ačkoliv sami lásku nikdy nevyznávají, touží právě po tom, aby je o své náklonnosti přesvědčovali jiní.

 

Když jsme se tedy zamilovali do člověka narozeného ve znamení Býka, nesmí nás splést jeho zdrženlivost. Bude lépe, když si zvykneme na jeho tichý a málo aktivní způsob života. V mládí je smyslnost těchto lidí velmi brzděna a často se projevuje až v manželství. Jako manželé jsou věrní, přítulní a rádi se zdržují doma. V manželství bohužel však často ztrácejí své umělecké zájmy a v touze po pohodlí často na umění zapomínají. Proto je třeba, aby druhý partner tyto umělecké zájmy svého druha stále podněcoval. S lidmi narozenými ve znamení Býka můžeme dost dobře vycházet, neboť jsou velmi trpěliví a vyhýbají se hádkám. Důležité je, abychom je nikdy neprovokovali a násilným způsobem nenarušovali jejich klid.

 

Jde-li o méně hodnotný typ lidí tohoto znamení, bývají v lásce násilní a nespolehliví. Svoje počínání nekontrolují a často propadají úplně surovým smyslnostem.

 

Partnery pro život měli by si volit mezi lidmi narozenými ve znamení Kozoroha nebo ve znamení Panny. Když se jim to podaří, zavládne mezi nimi harmomie, shoda a velmi dobré vzájemné porozumění.

 

Mimořádně příjemné by mohlo být takové spojení s osobou, která se narodila ve znamení Ryb. Kdyby našel člověk narozený ve znamení Býka partnera, který při narození měl ve znamení Býka Měsíc, mohl by s ním být velmi štastný.

 

DĚTSTVÍ:

 

Děti narozené v tomto znamení nepřinášejí mnoho starostí. Jsou velmi klidné a přítulné, zacházíme-li ovšem s nimi aspoň trochu laskavě. Vůbec neklamou, vždy mluví pravdu. Už zpočátku jsou trochu uzavřené, což znamená, že si k nim musíme hledat cestu. Nesnášejí hlučné hry a vyrušování. Nejraději se baví osamoceny. Těší se ze stavebnic a z her, které vyžadují trpělivosti. Rodiče musí dbát na to, aby už v začátečním stadiu výchovy potláčeli v nich sklony k pohodlí a probouzeli v nich dřímající rozhodnost. Bylo by správné, kdyby se zavčas začaly obírat uměním. Zjistilo se, že například v modelování dosahují velmi pěkných a obdivuhodných výsledků.

 

Ale rodiče měli by si všímat i hudebního nadání dětí. Důležité je, aby děti svoje schopnosti rozvíjely soustavně a nezanedbávaly je z lenivosti. Protože se z takových dětí mohou lehce stát požitkáři, je třeba zavčas v nich potláčet sklon k přecpávání žaludku. Celkem možno říci, že děti narozené ve znamení Býka nepřišly na svět, aby trápily rodiče.

 

POVOLÁNÍ:

 

Protože lidé narození ve znamení Býka mají velký smysl pro povinnosti, můžeme s nimi počítat na zodpovědná místa. Jsou nejen svědomití a spolehliví, ale dokáží se postarat i o to, aby všichni jejich podřízení byli odpovědní, přesní a spolehliví. Jako pracovníci jsou ve své činnosti vytrvalí a houževnatí. Těžké však je od nich žádat, aby si rychle zvykli na nové metody práce. Když je necháme pracovat jejich obvyklým způsobem, najdeme v nich nejvěrnější a nejobětavější spolupracovníky. Při práci uvažují střídmě a logicky. Není obavy, že by se dopustili unáhlených a nepromyšlených činů.

 

Protože mají vrozenou touhu po penězích, na každé práci si dávají velmi záležet. Svou klidnou, houževnatou a nenápadnou tvořivou prací získávají dost často dobře placené postavení. Pro reformy a jakékoliv jiné novosti jsou velmi pohodlní. Výborně se osvědčují jako polnohospodáři, zvláště jako pěstovatelé ovcí. Nejlépe jim vyhovuje klidný a rozjímavý život na vesnici.

 

Z uměleckých směrů přichází v úvahu sochařství, zpěv a stavitelství. Uspěšně se mohou uplatnit i v chemii. Ženy narozené ve znamení Býka jsou obyčejně velmi praktické hospodyně anebo vedoucí velkých závodů. Jsou výborné kuchařky a dokáží všechno velmi úsporně zařídit.

 

NEMOCI:

 

Lidé ze znamení Býka jsou náchylní jen k velmi málo chorobám. Bývají to onemocnění krční, jako zánět mandlí, řidčeji mají sklony k hlízám a vředům. Tito lidé však mají odpor k lékům. Nesnášejí chemické léčivé prostředky. Když musí v nemoci užívat nějaké léky, dávají přednost přirozeným léčivým prostředkům, jako jsou byliny a jiné domácí léky.

 2.jpg


 

"Ale já bych o tom nic neřekl,

i kdybych spadl z vršku domu!"

"... moc blízko nechoď:..

když se rozlítím - rozsekám všechno, co vidím. "

 

Asi si představujete typického muže Býka jako klidnou, praktickou duši, která je rozumná a přízemní jako pár starých bot. Je to pravda. Také si možná všimnete, že se pomalu rozhoupává k akci, je rozvážný a opatrný. To je také pravda. Proto usoudíte, že je jenom logické předpokládat, že není moc romantický. Tak to je naprostý omyl.Jak vás napadlo, že můžete analyzovat Býkovu povahu pouze pomocí logiky? Zřejmě vám to nakukal někdo ve znamení Vah, kdo se na vás snaží udělat dojem. V každém případě se mýlí. Když se pokusíte rozluštit takový silný, mužný symbol, jako je Býk, kterého řídí milující a mírumilovná planeta Venuše, logika vám moc nepomůže. Pošlete toho chlapíka i s jeho inteligencí zpátky do knihovny.Býku může chvíli trvat, než se rozhodne, jestli vás chce za ženu. Nevrhne se do jezera milostného vztahu po hlavě, aby cestou zjistil, že v něm není voda. Jakmile však dospěje k názoru, že jste ta pravá, a umíní si vás získat, i onen nápadník ve znamení Vah bude proti němu vypadat jako nemotora. Dokonce zahanbí i zamilovaného Lva a vášnivého Štíra. Ten rozumný, praktický, pomalý, odhodlaný Býk je schopen vám posílat každý den jednu růžovou růži, dokud nepodlehnete jeho nabídce - k sňatku nebo k čemukoliv jinému. Dokonce možná napíše poetickou píseň nebo báseň a ostýchavě vám ji pošle bez podpisu, i když ví, že budete tušit pisatele. Umí být něžný a jemný milenec a ochránce. Jeho smyslovost ho činí zranitelným vůči vašemu exotickému parfému, hladkosti pleti a měkkosti vlasů. Asi vám to nepoví do očí květnatou řečí, ale najde způsob, jak vám to dát najevo. Býkův smysl pro dotyk je hmatatelný.V lásce je toto negativní pevné zemské znamení plné rozporů. Býk vás rád uvidí v drahých kožešinách a sytých barvách. Možná vám na rohu ulice koupí kytičku voňavých fialek a nechá staré prodavačce velký tuzér, protože mu připomíná jeho matku. (Vy mu však rozhodně nebudete připomínat ani matku, ani sestru - leda když vás musí chránit před neslušnými pohledy jiných Býků, kteří chtějí zaujmout jeho pozici.) Hudba vždy zapůsobí na jeho city a podnítí v něm lásku. Skoro určitě má oblíbenou píseň, která mu připomíná vás. Je to ta, kterou si vždy vybere na hracím automatu.Potřebujete-li další důkaz o jeho romantické duši, s typickým Býkem si vybudujete sbírku porcelánu a stříbra, které vám věnuje k narozeninám, a o vánocích vám sám připomene Ježíška, když přijde ověšený záhadnými balíčky a sentimentálními tretkami. Navrhne vám koupel při měsíčku, pikniky v odlehlém lese a procházky venkovskými cestami pod hvězdnou oblohou. Na svatého Valentina dostanete největší, nejhezčí a nejvýmluvnější přání právě od něj . Když se vám muž Býk dvoří, tak se do toho pustí s vervou a neokolkuje opodál. Zřejmě vás bude brát na večeře do honosných restaurací s tlumeným světlem a hrou na housle a nikdy nezapomene datum, kdy jste se poprvé setkali, nebo nějaké jiné intimní výročí. Kolik romantiky ještě potřebujete?Je naprostá pravda, že Býk není takový snílek jako Vodnář. Nikdy vás neohromí jako Lev, ani vám neslíbí jako Beran, že s ním odletíte na růžovém obláčku do pohádkového zámku. Spíš se u vás zastaví jednoho sobotního večera s plány od architekta na dům, který chce pro vás postavit ze skutečného materiálu za skutečné peníze. Patrně složí zálohu na stavbu nebo aspoň na pronájem bytu, ještě než se s vámi zasnoubí. Tento muž jde hned na věc. Jakmile vás přenese přes práh a usadí vás ve svém bytelném domě, který se ani v nejmenším nebude podobat pohádkovému zámku, můžete si být jistá, že jste finančně solidně zajištěná. A to je stěží důvod ke stížnostem. Budete se divit, jak jste si kdy mohla přát být zahalena těmi růžovými mraky, když si hovíte v Býkově měkké pokrývce materiálního zabezpečení. Budete příliš zaměstnaná radostí z nového nábytku a bankovního konta, než abyste ronila slzy nad mlhavými sny, které by se pravděpodobně stejně nesplnily. Pokud jste žena, která oceňuje solidní hodnoty. Bohužel, každá taková není. Ale rozumné dívky od osmnácti do osmdesáti si považují klidné, tolerantní a stabilní Býkovy povahy. Jeho sentimentální gesta a příjemné dvoření může být stejně uspokojivé jako procítěné poetické vzdechy pestřejších milenců nebo vzrušení vyzývavých donů Juanů, ba i víc. Zeptejte se kterékoliv ženy, která měla tolik rozumu, že se oddala lásce silného Býka. V okolí jsou spousty spokojených krav a šťastných jaloviček.Muž Býk pečlivě plánuje do budoucnosti. Jako si veverka shromažďuje ořechy už v létě, aby se zabezpečila na studenou, nehostinnou zimu, tak dočasná pohoda slunečného odpoledne nikdy neodvede Býka od příprav na dny, kdy budou ulice pokryté rozbředlým sněhem. Je zajímavé, že manželé, kteří jsou schopni vzít či poslat své ženy v lednu na Floridu, jsou často narození v květnu.Milostný vztah s Býkem má pochopitelně i své stinné stránky - nic není dokonalé. Předně se budete muset chovat jako v opravdová dáma. Žádný Býk nebude tolerovat halasnou mužatku, která práská bičem jako krotitel. Chcete-li prosazovat své názory, nesnažte se o to na veřejnosti, v soukromí sice respektuje inteligentní ženu (i když si víc považuje obyčejného zdravého rozumu), ale při tanci - nebo i když budete jen sedět v restauraci - mu dopřejte víru, že on je ten chytřejší. Jestli se před přáteli budete předvádět jako emancipovaná žena, může reagovat dvěma způsoby. Je-li primitivní Býk (a budete překvapená, kolik jich je), asi s vámi po příchodu domů ne-li ještě předtím - pořádně zalomcuje, nebo dokonce jednu schytáte. Pokud patří k kultivovanějšímu typu, prostě s vámi přede všemi přestane mluvit a po zbytek večera bude sedět jako zařezaný, až si budete zahanbeně přát, aby vás pohltila zem. Vašim přátelům to bude také velmi nepříjemné. Může to doopravdy pokazit večer i váš styl.Váš první impulz bude pokusit se napravit škodu, ale vytáhnout ho z této zaryté nálady předčasně se rovná zkoušet pohnout gibraltarským útesem. Hůř než to. Zkusíte-li se ho škádlením znovu zapojit do normální zábavy, budete si asi záhy přát, abyste ho bývala raději nechala trucovat. Kámen je vlídnější než jeho reakce na vaše snahy ho rozveselit poté, co jste vzbudila jeho hněv. Poženete-li to do krajnosti, změní se z mlčenlivé sfingy na řvoucího tura, který se nebude rozpakovat použít pěkně peprné výrazy, takže vám tváře zrudnou ještě víc. Bud' to, nebo chladně oznámí: "Promiňte, že vám kazím zábavu, ale musím tuhle ženskou s proříznutou pusou odvlíct domů a uštědřit jí pár lekcí." Potom se budete schovávat před všemi známými celé týdny. A to všechno, protože jste ho při jeho přednášce o současné politické scéně přerušila poznámkou: "Ale miláčku, nebuď tak naivní. Každý ví, že Utterbach bere úplatky. S jeho reputací by ho těžko zvolili předsedou na srazu skautů, natož kongresmanem. Nevíš, o čem mluvíš," v kteréžto chvíli zaryje paty do země, založí si ruce na mohutné býčí hrudi a začne trucovat - anebo vás rozdupe. Všimnete-li si, že sahá po kabátu, bude nejlepší se také obléct. Muž Býk zřídka nechá svou ženu napospas svůdcům, bez ochrany, jakkoli ho rozzlobila. Donutí ji jít s ním, i kdyby ji měl táhnout za vlasy. Nepodléhejte iluzi, že vás nechá samotnou, abyste mohla sklidit soustrast ostatních. Když jde on, jdete taky. A silně bych vám doporučovala, abyste se omluvila, ještě než dorazíte domů. On to totiž neudělá. Útěk k mamince vám také moc neprospěje. Dokud platí nájem, sdílíte s ním lože i všechno ostatní. Zásah příbuzných je to poslední, co typický Býk snese. Váš první pokus "běžet domů k mamince" bude pravděpodobně i poslední. Až vaši rodiče zažijí jeho zuřivost, raději zamknou dveře a nechají vás řešit si své problémy sama.Znám jednoho Býka s agresivní manželkou, který našel jedinečné řešení. Jednoduše odmítá chodit s ní mezi lidi. Její neodolatelná moc narazila na nepohnutelný objekt - na něj. Může jít ven sama a připravit všechny možné muže o jejich mužnost, ale Býka ne. Jinak jim to spolu v mnoha směrech docela klape a velmi si váží jeden druhého, ale dokud se žena nenaučí se podvolit, držet jazyk za zuby a dovolit manželovi být mužem, je nucena chodit na večírky, schůzky a do divadla bez doprovodu. Tento Býk ji odmítl doprovázet od té doby, kdy se sešli s několika dalšími páry na večeři v nóbl restauraci. Manželka mu vytrhla z ruky jídelní lístek a objednala jídlo pro celou společnost. Během předkrmu mu adresovala nelichotivé poznámky o jeho účesu a kravatě a při hlavním chodu doplnila pointu tří vtipů, které vyprávěl. Nyní chodí do společnosti sama, zatímco její partner se odmítá hnout ze svého hradu. Nemůžete ho vinit. Pouze je věrný svému znamení. Mají stále dobré manželství, ale vy takové štěstí mít nemusíte. Takže svého Býka neprovokujte a nepostrkujte ho z místa na místo.Je neobyčejně trpělivý, ale kruh v nose vám nosit nebude. Také nemusí zrovna toužit po břečťanu. Je příliš realistický a příliš miluje svobodu, aby se mu zamlouvala žena, která se na něj lepí jako psí víno a při každé příležitosti brečí. vůbec mu nevadí, když má partnerka oheň a kuráž. Budí to v něm zájem a kompenzuje jeho vyrovnanou zralost. S pobaveným úsměvem ji bude pozorovat, jak běhá kolem s typicky ženským půvabem, jako člověk pozoruje kotě hrající si s barevným klubkem. Ovšem kotě musí vědět, že když býk zatahá za přízi, hrátky skončily a je čas naslouchat pánovi. Nikdo není laskavější, jemnější a tolerantnější než Býk, není-li ohrožena jeho mužnost. Pro ženu, kterou miluje, udělá všechno na světě kromě jediného - nedovolí jí, aby nosila kalhoty. Někdy se může chovat jako neohrabaný cirkusový medvěd a jeho humor je často hrubý a směšný. Nicméně když skončí zábava, nenechá ze sebe dělat blázna.Místo aby se nerozvážně vrhl do vážného dvoření, dá si načas a vybírá si. Ta zmatená dívka, kterou už rok bere každou sobotu do kina, se asi diví, jestli se vůbec k něčemu rozhoupá. Býkovi trvá, než získá dostatek páry, aby se rozjel naplno, ale jak se jednou zaměří na určitou příslušnici ženského pohlaví, nic ho nesvede z cesty. Dokonce může zapomenout být rozumný a opatrný. Je-li typický Býk zasažen Amorovým šípem, stane se slepý a hluchý vůči varováním, že se ze svou vyvolenou k sobě nehodí. Čím víc ho přátelé upozorňují na možné zádrhele, tím je zatvrzelejší, a víte dobře, jak zatvrzelý dokáže být. Proto tito muži často dělají tu chybu, že se zapletou s ohňovými a vodními znameními, zatímco by jim bylo lépe se zemskými a vzdušnými. Někdy to však má přínos. Protiklady se přitahují a to jim zůstane. Ovšem když to nevyjde, Býkovi trvá dlouho, než se mu zahojí rány z rozvodu a než je ochoten to znovu zkusit se ženou, která lépe vyhovuje jeho dispozicím a názorům.Finanční vyhlídka s Býkem je obvykle vynikající. Můžete ji klidně vidět růžově. Málokterému Býku se nepodaří se zabezpečit, když už přímo nezbohatne. Někteří hrají hru Monopoly s opravdovými penězi. A vyhrávají. Snadno získávají jak nemovitý majetek, tak peníze.Tento muž pravděpodobně miluje venkov, fotbal, rybaření a táboření. Pokud ne, má rád květiny, zahradničení nebo dlouhé procházky. Dává přednost knihám o chrabrých rytířích zašlých časů nebo životopisům budovatelů říší, než intelektuálské beletrii nebo hluboké filozofii. Většina Býků si předplácí několik mužských časopisů, od praktických po ty s lesklými stránkami plnými ženské krásy.Je nejmužnější z mužů, takže mu nikdy neservírujte titěrné chlebíčky s odříznutou kůrkou. Má rád hutnou domácí stravu s hromadou brambor a omáčky a jablkovým závinem, jaký dělávala jeho maminka. Opatřete si dobrou kuchařskou knihu. Také bude ochoten vás často brát na večeři do restaurace. Typičtí Býci od svých žen nečekají, že budou otrokyně u plotny. (Ale mohou vám pěkně zaneřádit kuchyň, když si v neděli hrají na šéfkuchaře a čekají, že budete dělat umývače nádobí.)Jako rodič je Býk zdrojem potěšení. Myslí si sice, že je důležité mít syna, aby zdědil rodinné jméno, ale dcerky bude milovat se zvláštní něhou. Tito muži jsou milujícími, vřelými a chápavými otci. Nastaví pro děti lat'ku vysoko a budou od nich čekat úctu k majetku. Otec ve znamení Býka je trpělivý. Nevadí mu, když se děti učí pomalu, naučí-li se správně. Zastává názor, že mladé mysli by se měly postupně formovat a zrát k dospělosti. Možná zjistíte, že klade příliš velký důraz na materiální věci a zahrnuje děti drahými dárky, které je kazí. Ale stejně tak je zahrne náklonností a spoustou svého času a v případě potřeby bude mít i pádnou ruku. Vše obecně je život s otcem narozeným v květnu příjemná zkušenost překypující láskou - až na řídké příležitosti, kdy Býk vyrazí v slepé zuřivosti k útoku a celá rodina se musí schovat za pianem.Typický manžel Býk je ke své ženě neobyčejně štědrý. Neodepře vám hezké šaty, parfémy a kosmetiku, vzhledný, ale praktický nábytek a plnou spíž. Zřídka šetří na zařízení, ošacení nebo jídle. Přesto ho peníze příliš v kapse nepálí (pokud nemá v horoskopu impulzivní finanční aspekty). Má rád luxus, ale dá si dobrý pozor, aby za své peníze dostal dobrou hodnotu.Tento muž hodně pracuje a potřebuje vydatný odpočinek. Dohlédněte, aby ho měl, protože když je unavený a nesvý, dovede být pěkný mrzout. Nikdy do něho neryjte ani ho neobviňujte, že je líný. To je jako kdybyste mu mávala červeným šátkem před očima. Žije svůj život klidným tempem a nedá se postrkovat. Jeho tachometr je nastaven na jednu rychlost rozmyslnou a rozvážnou. Pokusy strhnout ho do víru společenských aktivit jsou odsouzeny k neúspěchu. Rád baví hosty doma, ale dává přednost jen několika lidem s podobnými zájmy. Pozvěte staré přátele nebo lidi se seriózními cíli a ambicemi a bude se chovat příjemně a pohostinně. Budete-li však trvat na tom, že do .jeho hradu přivedete hordu povrchních frivolních typů, raději zmizí ze scény - někdy napořád.Kupte mu křeslo, jehož opěradlo se dá sklopit. A prosím žádný velký rámus, žádné rádio a televize na plné pecky, chaos a rozházené hračky. Udržujte v domě hudbu, krásu a klid. Pamatujte si, že kalhoty padnou lépe jemu než vám. Buďte jeho ženou a nemůžete si přát lepšího muže. Nikdo jiný s vámi nebude zacházet tak ohleduplně. Opravdu si za to od vás zaslouží respekt. Býkova láska je jednoduchá, obyčejná a upřímná. Jeho příchylná povaha a lichotivá pozornost vám poskytne vědomí, že jste milována, navzdory všem chybám a nedostatkům, které by jiní muži neustále kritizovali. Býk vám poskytne loajálnost a oddanost a upřímné srdce. Dodá vám citovou jistotu. Když k tomu připočtete finanční jistotu a romantiku, nemůžete si přát víc. Dobrá, je tvrdohlavý, ale vzpomeňte si, že tvrdohlavost obrácená vzhůru nohama je trpělivost, a to je vzácná vlastnost. Pořiďte hezkou chlupatou lehkou deku (Býk miluje věci měkké na dotyk), zabalte ho do ní v jeho křesle a čtěte mu burzovní zprávy. Připravte mu horkou koupel s vonnými oleji a spoustou bublinek. Nabídněte mu velkou misku dobré ovesné kaše. Pak si budete jistá,že máte silného, něžného muže, který vás ochrání před všemi bouřemi. Klíčové slovo je spokojenost. Nezní v tom útulnost?

 

 

                                                 

Venku - mráz a oslepující sníh, bouře a zuřivá vichřice,

uvnitř - rudý ,žár krbu a dětské hnízdo štěstí.

 

Vzpomínám si na rozhovor, který jsem jednou vedla se spisovatelkou, jejíž matka se narodila v květnu. Když jsme rozebíraly zvyky a charakter rodičů, mladá žena se zmínila, že "matka byla velká žena". "Tak to musíte být po otci," poznamenala jsem, protože spisovatelka byla jen prostředního vzrůstu. Usmála se a nikdy nezapomenu, co odpověděla. "Nemyslela j sem centimetry. Matka byla menší než já. Měla j sem na mysli její duši." Ta žena byla narozená v Rybách, znamení, které do vás hluboko vidí.Měla pravdu. Žena Býk je velká žena. I když měří pod stopadesát centimetrů, dokáže dosáhnout dost vysoko, aby zvládla téměř každou krizovou situaci, kterou jí život přihraje do cesty. V mnoha směrech je tato žena solí země, kombinací většiny ryzích vlastností, které každý muž hledá a zřídkakdy najde. Může trpět výbuchy hněvu, před kterými by se i silný chlap ustrašeně schoval v lese (nebo aspoň pod stůl), ale k takovému zuřivému běsnění nikdy nedojde bez pořádné provokace. Když ji nemučíte víc, než může lidská bytost vydržet, nebo když jí osud nedal do vínku mimořádně špatné karty, bude hrát hru života poctivě a s obdivuhodným klidem. Její otevřenost a poctivost nejsou rozředěné běžnými ženskými triky a slzami. Dívka Býk má víc morální a citové odvahy než mnohý odolný muž, ale rovněž má dostatek důvěry ve vlastní pohlaví, takže pokud stojíte o to být tím, který poroučí, dovolí vám to. Nevyužijete-li této příležitosti, chopí se vlády sama, ale raději dává přednost prvnímu řešení. Hledá opravdového muže, protože ví, že je opravdová žena, a je na to hrdá. Neznamená to pro ni být nenapravitelná koketa, duševní ubožačka nebo mňoukající kotě, které předstírá slabost, aby bylo po jeho. Zanedlouho poznáte, že má vlastní vůli, která je tak silná, že se nemusí uchylovat ke škádlení, aby dosáhla cíle.Průměrná žena Býk má tolik sebekontroly, že kdyby se rozhodla ji uplatnit, zastavila by koňské spřežení (to vám poskytuje představu o síle její vůle). Doufejme, že se rozhodne. S ascendentem nebo Měsícem v Beranu nebo Lvu bude možná schopná občasné krutosti či podléhat citovým bouřím a se silným vlivem Ryb nebo Blíženců může být neklidnější a nerozhodnější, ale typická žena v tomto znamení se většinou ovládá za každé situace. Je to dobře, protože pod klidným zevnějškem se skrývá smyslná povaha, která stojí za malé prozkoumání.Muži vždy oceňují její přirozenou snahu brát lidi takové, jací jsou, ať je to vědec studující mouchy tse-tse v Kongu nebo polykač mečů na ulici. Dělají to, co chtějí, nic nepředstírají, a to na ni platí. Mezi jejími blízkými přáteli mohou být roztodivná individua, která jako by vystoupila z pláten ToulouseLautrecových či Normana Rockwella. Ale jsou to opravdoví lidé, ne ti se škrobenými košilemi nebo sochy. Nemá-li někoho ráda, nepořádá kampaň na jeho zničení, ani nezpochybňuje jeho myšlenky a motivy. Jednoduše se mu vyhýbá. Zena Býk může projevit vůči svým nepřátelům pozoruhodnou lhostejnost, ale počítá-li vás k přátelům, bude vás podporovat při všech úspěších i prohrách. I nejvěrnější přátelství vypadá ve srovnání s jejím odhodláním být při vás jako letmá známost.Můžete řídit úplný vrak, vyšplhat na vlajkovou tyč, octnout se za mřížemi nebo nosit ve vlasech sedmikrásky. Jste jejím přítelem a nějak vaše akce ospravedlní. Má to jen malý háček. Bude od vás vytrvale očekávat, že jí oplatíte její slepou loajálnost a nehynoucí věrnost. Neprojevíte-li jí naprostou oddanost, bude trucovat v koutě jako černý mrak potlačované zášti. S žárlivostí je to jiné. Průměrná žena Býk se smíří s mužským koníčkem sledovat dívky. Na rozdíl od žen v Beranu nebo ve Lvu nezrudne vztekem pokaždé, když budete otevřeně obdivovat hezkou dívku. Abyste ji opravdu rozzlobil, je třeba víc než běžné flirtování nebo polibek přítelkyně na dobrou noc. Překročíte-li však hranice její představy o fair play, může se proměnit v soptící saň, ovšem tato hranice je stanovena se značnou benevolencí. Musíte ji opravdu přitlačit ke zdi, aby ji ovládla typická býčí zuřivost. Můžete klidně mrkat na pohlednou pokladní, ale nezkoušejte trpělivost vaší partnerky příliš. Má své hranice, i když se zdají bezmezné. Jestli jste j i ještě neviděl rozzuřenou, máte se na co těšit.Tato žena se neřídí striktně duševními cíli. To neznamená, že není chytrá. Duševními schopnostmi se může měřit s nejinteligentnějšími muži i ženami, ale není tolik upnutá na vyřešení teorie relativity nebo na abstraktní jevy. Četnými univerzitními hodnostmi ji rozhodně neomráčíte. K získání jejího respektu stačí úplně jeden diplom. Zdravý rozum a schopnost pochopit základy jakékoliv látky nebo tématu j sou pro ni nejdůležitější. Avšak typická dívka ve znamení Býka není intelektuálka, kterou vzrušuje četba filozofů, a složité ideologie nejsou její silnou stránkou. Myslí přímo a pragmaticky bez duševních prostocviků. Stojí nohama pevně na zemi a nemá na nich připevněná křídla. Tyto ženy jsou zřídka vrtkavé - udržují si psychickou rovnováhu. Býkova perspektiva je za normálních okolností přímočará, bez zákrut a oklik a deformací (i když Měsíc v Blížencích ji může poněkud strhnout do víru).Žena Býk je vyloženě fyzické stvoření. To vás bude zřejmě zajímat, ale abyste zajímal vy ji, musí její citlivě naladěné smysly něco zaujmout. Nechce slyšet, že něco "je pro ni dobré", že "všichni ostatní to dělají" nebo že ji něco bude "mentálně stimulovat". Tento druh přesvědčování u ní vyvolá zívání. Živý zájem v ní vzbudí jen to, co jí přinese citové uspokojení.Stěží j i přistihnete, jak dává do vázy umělé květiny. Jej í květy musí být skutečné a musí opravdu vonět. Na jaře přinese velké kytice kočiček, na podzim lilek potměchuť a v létě naplní dům jiřinami. Její parfém bude obvykle exotický, i když některé ženy volí opačnou cestu a dávaj í přednost vůni čistých vlasů a pleti. Tuto dívku dojme čerstvě vyprané povlečení vonící sluncem nebo lahodné aroma pekoucího se chleba. Duševně ji povzbudí také vůně ranních novin, čerstvě posečené trávy po jarním dešti, hořících svíček nebo kouře z hromady páleného podzimního listí. To by vás mělo přimět k tomu, abyste používal dobrou značku vody po holení, do uší si vetřel trochu čerstvé tiskařské černě, do knoflíkové dírky saka si vetkl spálený list a zapnul vodní rozprašovače těsně předtím, než ji políbíte na dobrou noc. Stejně drasticky na ni působí nepříjemné pachy. Toto není dívka, která by chtěla skunka jako domácí zvířátko, i kdyby byl jeho zápach odstraněn. Nevoďte ji nikam, kde se smaží ryby, ledaže byste s sebou vzal aerosol s květinovou vůní. S čerstvými rybami vytaženými z bystřiny je to jiné; to je přírodní pach. Stáje rovněž neurazí její delikátní nosík. To je také matka příroda. Chcete-li ji získat pomocí čichových vjemů, neuškodí si sestavit seznam, co jí dělá dobře.Barvy j sou pro její smysly stejně tak důležité; čím sytější, tím lepší. Každý odstín modré, od světlé po indigo, zeslabí její odmítavost. Stejně tak růžové barvy. Až k ní půjdete na návštěvu, vezměte si modrou vázanku a ostře růžovou košili, ale ne obojí najednou. Pamatujte si, že má také smysl pro harmonii. Jistě nechcete vypadat jako chovanec koedukované mateřské školky.Její jídlo musí mít tu správnou chuť a obvykle si na něj nasype štědrou dávku koření (pokud nemá ascendent v Panně nebo Kozorohu). Určitě ji vezměte na místa s nejlepšími šéfkuchaři, protože hamburger a hrachová polévka bez chuti ji nechají citově chladnou. Budete-li mít štěstí, pozve vás na domácí jídlo a v tom případě ji můžete požádat o ruku ještě před moučníkem. Když si toto děvče uváže zástěru, není to jen kvůli přípravě toastu. Nejlepší je jít ji navštívit vždy s prázdným žaludkem. Typická žena Býk si kuchařským uměním najde cestu k vašemu srdci a její kuchyně je opravdovou pastí na muže.Harmonické zvuky a krásné vizuální efekty ji přitahují jako magnet. Většina těchto žen má výrazný talent pro hudbu a umění nebo je alespoň obdivují. Její čmáranice na telefonním seznamu představují často důmyslné kresby. Koncerty a umělecké výstavy jsou dobrými tipy na rande a Niagarské vodopády či Velký kaňon jsou ideálními místy pro svatební cestu. Při pohledu na přírodní krásy bude v extázi.Pokud si Niagarské vodopády nemůžete dovolit, jděte s ní do zábavního parku. Určitě se bude chtít svézt na horské dráze, cítit vítr na tvářích, sledovat barevná světla a poslouchat pouťovou hudbu. (Horská dráha bude přitahovat spíš její sestry v Beranu a Blížencích.) Jen vzácně se vyskytne dívka Býk, která nikdy nebyla na farmě nebo nepěstovala turistiku a která nemá ráda jízdu na koni a chytání ryb. Přes svou smyslovost je v koutku srdce trochu větroplach. Neodolatelně ji vábí země - a ona se v upřímném vytržení vrhne do náruče matky přírody. Chcete-Ii, aby se v upřímném vytržení vrhla i do vaší náruče, rozhodně nehrajte v její přítomnosti moc odvázanou hudbu, nejezte česnek, aniž byste potom použil ústní vodu, a nenoste oblečení v barvách, které neladí.A konečně je tu její smysl pro dotek, hmatový vjem. Právě tyto ženy si stěžují, že váš svetr škrábe. Není na omak příjemný. Málem dokážou poznat barvu látky jen podle hmatu se zavřenýma očima. Samy nosí pouze měkké, jemné materiály, které nedráždí kůži, a pravděpodobně se budou oblékat jednoduše a vkusně. Jejich smyslovost patrně nepůjde tak daleko, aby si obli'bily přehnaně elegantní prádlo a šaty (kromě těch, které mají ascendent nebo Měsíc v Rybách či ve Lvu). Dávají přednost sportovnímu oblečení a jednoduché, ale kvalitní garderóbě bez zbytečných ozdob. Hlavním kritériem je pohodlnost, což odpovídá praktickému založení. 'Ty, které mají silný vliv Vodnáře, to občas mohou při nákupech přehnat, ale i tak bude neobvyklý výběr zaměřen na účelnost.Až jí lépe poznáte, uvědomíte si, že tato dívka dokáže být velkou oporou. Jen zřídka je náročná , kromě požadavku věrnosti a její chování je obyčej ně vyrovnané a příjemné. Lidé mají rádi její přímé, tolerantní způsoby, mají uklidňující účinek jako horká koupel. Ona má asi také ráda horké koupele se spoustou bublinek a vůně. Koupelna těchto žen nezřídka vypadá jako Kleopatřin budoár. Jenom čekáte, kdy se objeví otrokyně a začne vás ovívat palmovým listem.Možná vás nepříjemně překvapí, že nemá ráda, když jí oponujete, obzvlášť na veřejnosti. Ale proč byste to dělal, když je snadnější rozumět jejímu znamení? Pamatujte si, že všechno dělá ráda pomalu. Pokud j i popoháníte, dostane zlost a to není radno. Její tempo se pohybuje od pomalého k rozvážnému a plynulému jen zřídka je impulzivní. Ale je-li vyprovokována, dovede být prudká.Mateřství se dobře snáší s její klidnou povahou. Bude se mazlit s miminky a zbožňovat batolata, ale jak děti porostou, může být až moc přísná. V této ženě je rys tvrdošíjnosti, který jí znesnadňuje pochopit často matoucí proměny dospívajících dětí. Je-li disciplína této matky mařena, rozhněvá se. Neposlušnost ani odpor nesnáší. Probudí se v ní býčí zuřivost. Také má těžkost.i tolerovat lenost a nedbalost, takže děti budou patrně udržovat své pokoje v pořádku - jinak uvidí.Obdiv ke kráse a harmonii znemožňuje ženě Býku smířit se s lajdáckými návyky. Při pohledu na nepořádek vidí rudě. Kromě těchto několika slabostí však bude dobrým rodičem; jak léta poplynou, bude víc přítelkyní než jen matkou. Většina potomků si z raného věku pamatuje matku narozenou v květnu jako vřelou, mateřskou osobu a později jako kamarádku se smyslem pro humor. Roky mezi tím - když se netrpělivost mládí střetne s pevným býčím odhodláním - mohou zanechat pár nemilých vzpomínek. Matka však bude děti urputně bránit před ranami zvenčí a bude se snažit jim předat svou vlastní upřímnost a odvahu.Býci nejsou žádné padavky. Málokdy naříkají nebo si stěžují. Toto je žena, která jde bez řečí do práce, aby podporovala manžela na lékařských studiích, nebo si v důsledku náhlé finanční krize v rodině ochotně vezme práci domů. Navzdory pomalým a rozvážným pohybům a potřebě často odpočívat nemá v těle jedinou lenivou kůstku. Je to dříč. Klidně vyleze na žebřík a vymaluje byt stejně zdatně jako muž, ale odpoledne si bude muset zdřímnout, aby obnovila zásoby energie. Bude hrdě kráčet vedle svého muže a zřídka se bude schovávat v jeho stínu. Mnoho žen ve znamení Býka pomáhá partnerům při studiu nebo jim doma vyřizují korespondenci, kterou si přinesou z práce. V těchto oblastech jsou skvělé pomocnice. Nikdy nečekají, že je bude někdo živit, aniž by přispěly svým dílem, a cítí se špatně s mužem, který nepřispěje svým, i když přesto budou dělat všechno, co je v jejich silách. Slabost v jakékoli formě nemohou vystát. Jejich netečnost vůči bolesti a citovému stresu je téměř zázračná. Dokonce v tom předstihnou svoje ženské protějšky ve Štíru. Vzpomínám si na scénu, kterou jsem jednou zažila v nemocnici. Žena Býk měla podstoupit vážnou operaci, tak vážnou, že měla velmi malou šanci na přežití, a věděla to. Bylo to velké riziko. Když j i nakládali na vozík, aby j i odvezli na operační sál, všimla si, že manžel má slzy v očích. Ale nijak to nekomentovala. Místo toho žertovala, až se sestry hihňaly, a dokonce i doktor se usmíval. Poslední věc, kterou od ní její rodina slyšela, když se ji zřízenci snažili vmanévrovat do výtahu, byla přesnou ukázkou Býkovy povahy: "Než mě na tuhle věc zase naložíte, namažte ty zatracený kolečka." Zena Býk nikdy nedovolí, aby city převládly nad rozumem.Muž, který se ožení s dívkou narozenou v květnu, si nevezme uplakánka ani zlatokopku. Bude od něj očekávat, že se o ni postará a bude rozumně spravovat rodinné finance. Také bude chtít jídlo a zařízení nejlepší kvality. Ale neustále bude pátrat jako ostříž po výhodné koupi a bude ochotná si počkat na přepych, po kterém touží.Rychlé nabytí věcí bez solidního základu příliš nevyhovuje jejímu smyslu pro stabilitu. Raději vás uvidí, jak pečlivě budujete a plánujete do budoucnosti. Je pro ni důležité udělat dobrý dojem. Proto mnoho žen v tomto znamení pobízí manžely, aby v zájmu zajištění budoucnosti zvali na večeři vlivné lidi. Taková manželka je ztělesněná pohostinnost.Je to žena, která zůstane vzhůru celou noc s nemocným děckem a bude se modlit za jeho uzdravení s neotřesitelnou vírou - typ ženy, která ráda dodá muži naději, když se cítí poražený, a povzbudí ho příkladem vlastní neohroženosti. Je stejně spolehlivá jako dědečkovy hodiny a stejně schopná opravit vodovod nebo vypadlé pojistky jako upéct třešňový koláč a přišít chybějící knoflík. Vždy má v srdci dost místa a lásky pro jiné lidi, a jestli vás právě zastihla bouře, v jejím domě se zahřejete. Jak řekla moje přítelkyně,žena ve znamení Býka je "velká“žena.

Priority=typická býčí zuřivost. Můžete klidně mrkat na pohlednou pokladní, ale nezkoušejte trpělivost vaší partnerky příliš. Má své hranice, i když se zdají bezmezné. Jestli jste j i ještě neviděl rozzuřenou, máte se na co těšit.Tato žena se neřídí striktně duševními cíli. To neznamená, že není chytrá. Duševními schopnostmi se může měřit s nejinteligentnějšími muži i ženami, ale není tolik upnutá na vyřešení teorie relativity nebo na abstraktní jevy. Četnými univerzitními hodnostmi ji rozhodně neomráčíte. K získání jejího respektu stačí úplně jeden diplom. Zdravý rozum a schopnost pochopit základy jakékoliv látky nebo tématu j sou pro ni nejdůležitější. Avšak typická dívka ve znamení Býka není intelektuálka, kterou vzrušuje četba filozofů, a složité ideologie nejsou její silnou stránkou. Myslí přímo a pragmaticky bez duševních prostocviků. Stojí nohama pevně na zemi a nemá na nich připevněná křídla. Tyto ženy jsou zřídka vrtkavé - udržují si psychickou rovnováhu. Býkova perspektiva je za normálních okolností přímočará, bez zákrut a oklik a deformací (i když Měsíc v Blížencích ji může poněkud strhnout do víru).Žena Býk je vyloženě fyzické stvoření. To vás bude zřejmě zajímat, ale abyste zajímal vy ji, musí její citlivě naladěné smysly něco zaujmout. Nechce slyšet, že něco

 
 

 

Portrét