Jdi na obsah Jdi na menu
 


7.jpg

VZHLED:

 

Lidé narození v tomto znamení mají masitou, zavalitou postavu. Krk nemají velmi dlouhý, ale zato dosti široký. Jejich tvář je okrouhlá a plná, pleť vypadá mdle a zduřeně. Brada je málo výrazná, nos skoro nepatrný. Tvář se obyčejně svrašťuje. Vlasy jsou světlé a vodnaté, pohled trochu plachý a zasněný. Lidé z této skupiny jsou obyčejně bledí. Tělo je spíše zavalité, ale údy jsou štíhlé. Obyčejně nemívají velmi silný hlas. Jejich chůze je pomalá a trochu těžkopádná.

 

POVAHA:

 

Když si všimneme povahové vlastnosti lidí narozených ve znamení Raka, zjistíme, že jsou zdrženliví, klidní a přizpůsobiví. Většinou touží po pevné opoře. Potřebují člověka, na kterého se mohou spolehnout. Jejich nálada se rychle mění, čímž značně trpí.

 

Ačkoli jsou velmi váhaví a stydliví, přece jen touží, aby si jich někdo všiml. A mrzí je, když se tak nestane. Nedokáží se vnucovat a nedovedou ukázat svou pravou tvář. Proto jsou velmi vděční, když se stanou terčem upřimného zájmu. Pro svou velkou stydlivost mnoho v životě zmeškají. Bývají znepokojeni a nejisti i v těch nejobyčejnějších situacích, které jsou jim zcela samozřejmé. Jsou-li například v cizím městě, nedokáží zastavit člověka na ulici a požádat ho o informaci. Raději sami celé hodiny hledají. Pozvání na návštěvu je velmi potěší, ale ze studu návštěvu stále odkládají. Proti těmto vlastnostem jsou zcela bezbranní. Ve společnosti přímo trpí. Zmocňuje se jich strach, že se zesměšní. Mají pocit, že každý pozoruje jejich posunky a slova jen proto, aby se jim mohl vysmát.

 

Ale třebaže jsou stydliví, někdy překvapí velkým nadšením. Milují všechno romantické a tajemné a nezřídka jsou velmi pobožní. Mají výbornou paměť, vzpomenou si i na nepatrný, zcela malicherný zážitek, přičemž nezapomínají ani na celkem zbytečné podrobnosti. Jsou velmi přítulní a mají radost, když si mohou oživovat staré vzpomínky. Schovávají si i malé památky, domovu a sourozencům jsou věrni a nejštastnější jsou v kruhu své rodiny. Ačkoli velmi rádi cestují po světě, pokaždé až chorobně touží po domově a rodině. Velmi si váží starých fotografií. Nový nábytek nemají v oblibě, nejlépe se cítí v prostředí, které jim připomíná dětství.

 

Lidé narození ve znamení Raka jsou celkem nenároční a šetrní. Vystačí i s málo penězi, aniž by měli pocit nepříjemného omezení. Je-li Měsíc, který vládne ve znamení Raka, nepříznivě ozářen, jsou leniví a jejich náladovost dokáže znervóznit celé okolí. Nic jim není po vůli a často sami nevědí, co by vlastně chtěli. Nezřídka se u nich projevuje i sklon k nepořádku.

 

LÁSKA:

 

Lidé narození ve znamení Raka bývají velmi stydlivými nápadníky. Strach před blamáží jim brání, aby milované osobě vyznali svoje city, a nejednou je nutí, aby se celé dni skrývali. Nechce-li je druhá osoba úplně ztratit, musí je sama vyhledat. Přístup k nim není jednoduchý. Nejsou totiž jen náladoví, ale žádají též - aniž by oni něco říkali - aby každý hned uhádl a pochopil příčinu jejich nálady. To však bývá někdy těžké, neboť každou chvíli mění svou náladu. Někdy se mračí i pro takové věci, které se jiného člověka ani nedotknou. Citlivost těchto lidí je vskutku těžko pochopit.

 

Výborně se hodí pro manželský život. Mají rádi svůj domov a svou rodinu a jsou hotovi obětovat za ni všecko.

 

Ženy narozené v tomto znamení jsou nejlepšími matkami, jaké si jen můžeme představit. Vůči manželovi se ani ve chvílích lásky nechovají jen jako milenky nebo manželky, ale spíš jako starostlivé matky. Rády obklopují láskou druhé, dokáží jim zpříjemňovat život a připravit všechno pohodlí. Jsou štastné, když mohou ošetřovat druhé a starat se o ně. Ženy, u kterých je Měsíc nepříznivě ozářen cizími planetami, zacházejí ve svých mateřských citech příliš daleko a svoje děti vychovávají tím nejškodlivějším způsobem. Je to tzv. "opičí láska", která dětem víc škodí než prospívá. Vyspělejší ženy tohoto druhu mají mnoho smyslu pro domácnost a šetrnost, což se však u méně hodnotných typů zvrátí ve skrblení, malichernost a nesoucit.

 

K osobám narozeným ve znamení Raka se nejlépe hodí lidé narození ve znamení Ryb a Štíra. Je-li partner narozen ve znamení Ryb, láska k domovu se utužuje ještě více a toto spojení je pro děti velmi výhodné. Lidé narození ve znamení Štíra obyčejně i v nějakém uměleckém směru podněcují člověka narozeného ve znamení Raka. Výhodné je i spojení s osobou narozenou ve znamení Panny, neboť ta má též ráda klid a spokojenost. Kdyby si člověk narozený ve znamení Raka našel osobu, která má ve znamení Raka Měsíc, mohl by s ní být velmi štastný.

 

DĚTSTVÍ:

 

Děti narozené ve znamení Raka rodiče příliš nezaměstnávají. Protože jsou velmi přítulné a upřimné, vnikneme snadno do jejich něžné duše. Takovým dětem je třeba věnovat se co nejvíc. Snad žádné jiné dítě netouží víc po lásce a opoře rodičů jako právě toto. Ale i později nedovede být žádné dítě přítulnější jako děti narozené v tomto znamení. Takové děti velmi trpí, když jejich rodiče nejsou doma, ačkoli to nikdy neříkají. Ale když je pozorujeme, můžeme to hned zjistit. Tyto děti nemají rády hlučné hry, rády čtou a poslouchají o cizích krajích. Jejich fantazie a představivost je ohromná. Proto vnímají příběhy tak, jako by je samy prožívaly.

 

S takovými dětmi je třeba často chodit mezi cizí lidi, aby se postupně zbavovaly citlivosti. Musíme se starat i o to, aby se před hosty neukrývaly, ale otevřeně a směle s nimi hovořily. Když překonají první zábrany, budou se zřejmě velmi těšit. Trochu se dá potlačit i jejich přílišná citlivost.

 

POVOLÁNÍ:

 

Lidé narození ve znamení Raka se velmi dobře hodí pro povolání, v kterém mohou uplatnit svou výbornou paměť. V úvahu přichází například studium dějin apod. Protože mají velký cit a smysl i pro všechno staré, jako jsou zvyky a mravy, mohli by se věnovat i dějinám umění. Ale štěstí mívají i v povoláních souvisejících s vodou a tekutinami. Proto se hodí i za námořníky, lodní inženýry, výrobce minerálních vod, lékárníky apod.

 

Mnozí z nich mívají velké herecké nadání a často dosahují i mezinárodních úspěchů. Ale i tu je jim ostýchavost často na obtíž a je k nevíře, jako tito lidé trpí trémou.

 

Ženy narozené v tomto znamení mohou být výborné ošetřovatelky, vedoucí sanatorií a zotavoven. Mají mnoho nadání i pro divadlo, ale touha být matkou obyčejně převládá nad touhou po divadle.

 

NEMOCI:

 

Lidé narození ve znamení Raka nejsou tělesně příliš silní. Nejcitlivější částí jejich organismu je žaludek. Poznají hned každé překročení v dietě, ale i každé duševní vzrušení má na žaludek vliv. Také jejich ledviny jsou dost choulostivé. Měli by se chránit příliš těžkých jídel. Do středního věku těžkosti nemívají, ale možno předpokládat, že je někdy přece jen budou mít. Občas trpí chorobami krevními a revmatickými, ale ne tak často jako chorobami žaludku. Lidé narození v tomto znamení silně podléhají vlivu Měsíce a při jeho určitém stavu, jako je například úplněk, první čtvrt nebo poslední čtvrt, trpí mnozí z nich nespavostí anebo velkou nervozitou.

 6.jpg


                       Muž RAK                     

 

"Někdy kopu žemličky, kraby chytám v křoví, nebo kola z fiakru

v husté trávě lovím. Pří takovém řemesle mám se dobře nýčko.

Nemohl bych vám, vašnosti, připít na zdravíčko?"

 

Je to málomluvný odborník na rozvláčnost a okliky. Není popleta a mluvka. Neočekávejte od tohoto muže, že vám při prvním setkání odhalí duši. Raci se nikdy nesvěřují neznámým lidem a o některých věcech nevědí ani jejich nejlepší přátelé. Poznat dobře Raka vyžaduje hodně času i trpělivosti. A nachází-li se právě v jedné ze svých protivných nálad, nemusíte být zrovna dychtivá ho poznat. Ale nevzdávejte se tak snadno a zkuste to znovu.Umí být rozmarný a sukničkář, ale i citlivý a věrný. Jeho zamračené čelo může bez výstrahy rozjasnit něžný úsměv. Jeho mrzuté stížnosti a strohé chování se mohou pomalu proměnit v něžný tón a potom se ozve potlačovaný smích nebo hlasitý, hysterický měsíční chechtot. Když je smutný a zadumaný, máte chuť ho obejmout a zahnat jeho melancholii. Když se blýskne svým důvtipem a intuitivní myslí, hledíte na něj s posvátnou bázní. Jeho obezřelost vám imponuje. Jeho pesimismus vás bude deprimovat.Dovede být tak uhlazený, galantní a ohleduplný, že málem čekáte, že vás vyzve k tanci z dob pionýrů na Divokém západě. Není pochyb o tom, že je romantický snílek, přesto však je tak rozumný a praktický, že mu nepřátelé asi za zády přezdívají "suchar". Co si s takovým mužem počnete?Pokuste se mu porozumět. Toto nejsou změny osobnosti. Jsou to jednoduše nálady, které přicházejí a odcházejí ze dne na den. Během i mezi jednotlivými náladami je muž Rak stále sám sebou. Jeho povaha se nikdy neodchýlí od své základní formy navzdory měnícím se výrazům tváře. Snažte se mít stále na paměti, že i když se Rakovo chování může zdát neurvalé a povýšené, jeho srdce je měkké a tak plné náklonnosti a citu, že si často připadá příliš zranitelný. V takovém případě se stáhne do své příhodné ulity (kterou s sebou neustále nosí) a na chvíli je bezpečný před vlastními emocemi. Myslíte si, že je skutečný rak, a když se uchýlí do uraženého ticha, vzdáte se. Ale když příště opatrně vyhlíží sluneční paprsky, znovu budete v pokušení se mu dostat na kůži. Naneštěstí tento muž dovede občas pohanět všechno a každého a obklopit vás svou beznadějí. Jindy je zase zábavný jako orangutan, který dostane škytavku. Není divu, že nevíte, jestli ho máte přehlížet, nebo obejmout. Změny Rakovy teploty udivují každého. Nejdřív se chvějete pod jeho ledovým pohledem a potom vás rozpálí jeho oddanost. Nejnesnesitelnější náladu má, když se bojí, že něco ztratí. Třeba vás. Tisíckrát ho ujistěte, že jste jeho. Slova lásky lahodí jeho uším.Samozřejmě ho může někdy v noci za úplňku popadnout ztřeštěný záchvat přímo uprostřed něžné scény. Zrovna když se hroužíte do nádherného snu, může chtít, abyste si poslechla jeho oblíbenou báseň. Vzdychnete, opřete se mu o rameno a zavřete oči. A on zakrákorá nějaký nesmysl. Nepochybně vás to vytrhne z vašeho magického rozpoložení, ale úplněk umí provést Rakovým citům pěkné kousky. Myslím tím, že Rak se může chovat jako šílenec, i když je natolik chytrý, že vydělá milion dolarů a udrží si je.Jsem ráda, že jsme se dostali k penězům. Vy budete taky. Jste-li typ ženy, která ráda platí nájemné včas, zamilovala jste se do toho pravého. Má rád finanční zabezpečení skoro stejně jako vás. Možná jste mírně ve výhodě, ale můžete bezpečně považovat peníze za hlavního rivala, kterého bude pronásledovat se zanícením a jistým náboženským zápalem po většinu dní (noci mohou poskytnout jiné věci k pronásledování). Není to nejhorší osud, jaký vás mohl potkat. Finance ho fascinují od dětství a spoření je pro něj mnohem přitažlivější než utrácení. Není zrovna lakomý, ale řekněme, že není pravděpodobné, že ho někdy uvidíte, jak si pro pobavení ostatních zapaluje dýmku dolarovou bankovkou. Rakův smysl pro humor se zřídka vztahuje na peníze. Ty pro něj nejsou k smíchu. Patrně dokázal sčítat dřív, než se naučil abecedu, a v jedenácti už si vydělával roznášením novin. Nebuďte překvapená, když zjistíte, že má pořád svou první kasičku, kterou nikdy neotevřel. Cinkání mincí a šustění bankovek mu uklidňuje nervy, ale nebude se svými finančnímu úspěchy chlubit. Raci málokdy shromaždují peníze pra upevnění svého postavení. Dělají to pro vlastní potěchu. Ve skutečnosti asi bude váš partner své úspěchy v této sféře bagatelizovat. Je jenom "chudý chlapec, který se zkouší uživit, jak nejlépe umí". Dokonce ve vás možná vzbudí takovou lítost, že mu nabídnete, že si pro něj vezmete půjčku v bance. Nedělejte to. Patrně mu část té banky patří.Ascendent v ohňovém znamení v něm může vzbudit touhu po výstřednosti, které bude odolávat s obdivuhodnou kuráží. I když občas podlehne a začne utrácet, aby si zlepšil špatnou náladu, nestane se z toho zvyk. Než si začnete mumlat "držgrešle", měla byste vědět, že muž Rak má zajímavou koncepci hospodárnosti. Raději vás vezme do nejlepší restaurace, kde dostane, co si zaplatil, než aby riskoval, že jeho citlivá povaha utrpí tuhými jehněčími kotletami a nevalnou obsluhou v podřadném místě. Myslí si, že kupovat látkový plášť je vyhazování peněz, protože takový norek nebo činčila se léty nošení zaplatí. Konzervativní Cadillac nebo Bentley je podle jeho názoru jistější investice než levné auto, které se znehodnotí, sotva s ním dojede za roh. Kvalita a šetrnost jsou pro něj synonyma. Řekla bych, že vám to vrátí jiskru do očí! I ti nejpoetičtější a nejzasněnější Rakové, kteří stráví život ponořeni do hudby či jiných druhů umění, mají pronikavý smysl pro hodnotu peněz. Umělec v tomto znamení třeba maluje v podkrovním ateliéru, ale rozhodně mu nemusíte posílat podporu. Pravděpodobně má mezi trámy schované nějaké cenné papíry. Také své obrazy nikomu nedá zadarmo. Je-li profesionál, prodá je za pěkný obnos. A budou za to stát. Když se Rak do něčeho pustí, míří na vrchol. Má nadmíru uměleckého talentu. Mohla byste navrhnout, aby váš partner vymyslel vánoční přání. Určitě budou krásná, i když je třeba jenom amatér.Pokud je opravdový Rak, nebude zrovna nadšen sportovním oblečením. V jeho vzhledu převládá jistá formálnost. Ať už má miliony nebo ubohých pár tisíc, dává přednost konzervativnímu střihu a dobré krejčovské práci. Často má rád knoflíčky do límce (ano, pořád je prodávají - Rakům), francouzské manžetové knoflíky a drahé košile, obvykle bez monogramu (raději je nenápadný). I když vydělává teprve svůj první milion a přechodně nemá moc peněz, boty se mu blýskají a ponožky mu nepadají ke kotníkům. Během nejistého finančního období (které bude jen dočasné) přesto působí dojmem drahé elegance nebo někoho, kdo pamatuje lepší časy. A pokud nepamatuje, brzy bude. Jednoho dne tento muž dostane nemalé sumy peněz nebo bude mít příležitost si je vydělat. Nebude vždy bohatý, ale Rak ve frontě nezaměstnaných je vzácný jako ananas na Sibiři. Jeho tajným sloganem je: "Hra bez práce znamená hubenou peněženku" a on dává přednost příjemně nabité prkenici.Doufejme, že si s jeho matkou budete rozumět. Spíš bychom se za to měly modlit. Je skoro jisté, že se často vynoří v jeho řeči poznámkami typu: "Moje matka se nikdy moc nelíčí a je to krásná žena. Nemyslíš, žes to s těmi očními stíny trochu přehnala, miláčku?" Nebo: "Ty používáš zmrazený hrášek a instantníbramborovou kaši? Když jsem byl malý, moje matka pekla domácí chleba." Tento vzor dokonalosti se zřejmě zrovna tak často objeví osobně, když to nejmíň čekáte. "Miláčku, musím zrušit naši dnešní návštěvu divadla. Vezu maminku na pár dní na venkov." Mírně řečeno, muž Rak se může dost rozpakovat sesadit matku z trůnu a korunovat vás na svou novou královnu. Přes občasné tulácké sklony je neobyčejně domácký, a pokud mu matka vytvořila útulný domov, nebude spěchat ho opustit. Raci bud' silně lnou k svým matkám, nebo se jim zcela odcizí. Tento vztah nikdy není bezvýznamný. Ti, kteří neuctívají matku, jsou bud' adoptovaní, nebo u nich žárlivost na matčinu lásku k otci vytvořila emoční blok. Potom může dojít k nepřirozenému chladu a izolaci.U typického Raka je však mnohem častějším problémem velmi těsný vztah. Nemá cenu skrývat životní fakta. Milujete li tento běžnější typ, budete si muset jeho matku naklonit, a zatímco ji budete zahrnovat komplimenty, zůstanete její sokyní. Není snadné získat si něčí náklonnost a zároveň s ní soupeřit, ale je to strategie, kterou budete potřebovat. Nikdy ji nenechte předstihnout vás ve vaření a domácích záležitostech. Naučte se od ní její citrónový koláč. Bude se mu to líbit - že obě jeho děvčata spolu tak dobře vycházejí. Potom ho nečekaně překvapte a připravte výborné hovězí ála Stroganov podle vlastního receptu. Musíte ho rozmazlovat aspoň tolik, jako to dělávala ona, a to mohlo být hodně. Asi je zvyklý, že ho od malička chovala jako oko v hlavě. Když ho budete obletovat, pravidelně krmit, ošetřovat v nemoci a večer ho budete něžně ukládat do postele, může z něj být velmi roztomilý Rak. Tito muži to nikdy nepřiznají, ale zbožňují, když o ně ženy pečují.Mají však také vlastnosti, které mohou ve vašem vztahu vyrovnat skóre. Například budou sami dobří kuchaři. Překvapí vás dovedností uvařit gurmánské jídlo. Když vás tento muž pozve k sobě domů na večeři, obvykle to myslí vážně. Nemusí mít však žádné postranní úmysly, když vás požádá, abyste se podívala na jeho lepty. Typický muž Rak je ctitel vybraných věcí v životě. Rád se baví o kultuře. Může klidně vlastnit nějaké vzácné grafiky nebo aspoň senzační sbírku desek. Pokud se rozhodnete podniknout návštěvu jeho skalní jeskyně bez doprovodu, celkem nic vám nehrozí, protože typický muž v tomto znamení je s ženami ztělesněná galantnost. Bude se chovat jako gentleman, dokud se nepřestanete chovat jako dáma. Tak to bylo za babiččiných časů a pro něj to byly staré dobré časy. (Ta fotografie na krbu je pravděpodobně babička.) Zeptejte se na jeho rodinné předky. S potěšením vám o nich poví. Většina Raků se vyžívá v rodinné historii a rodokmenech. Má rád staré věci od babičky samotné ke stolku z osmnáctého století, který koupil při první cestě do Evropy.Když vás bude chtít vyfotografovat, nemusíte hned prchat. Fotografování je běžným koníčkem Raků a jen málo z nich prožije život, aniž by vlastnili aspoň jeden fotoaparát. Samozřejmě může mít Venuši ve Lvu, nebo Měsíc ve Štíru, takže než budete s něčím souhlasit, raději si zkontrolujte jeho horoskop. Jenom mu řekněte: "Já bych hrozně ráda, drahý, ale ne bude ti vadit, když nejdřív zavolám svému astrologovi? Potřebuju tvoje narozeniny." Když si bude myslet, že si děláte legraci, hned ho vyveďte z omylu. Povězte mu, že J.P. Morgan téměř nikdy neprováděl obchody na burze, aniž se poradil s astroložkou Evangelinou Adamsovou, která byla vnučkou Johna Quincyho Adamse a pravnučkou Johna Adamse. Kombinace historie a peněz v něm zaručeně vzbudí zájem.Tomuto muži může chvíli trvat, než vás pozve prohlédnout si jeho lepty nebo starožitný stůl. Ačkoliv může sem tam lehce flirtovat, často mu trvá celá léta, než se opravdu zamiluje, protože pro něj není lehké najít ženu, která je hodná jeho zájmu. Až ji najde, bude rozkošně sentimentální a zahrne ji dárky i obdivem. Ale má vysoké požadavky. Ne každá dívka jim vyhoví. Většina Raků má strach, že se spálí, a ne bez příčiny. Nefungující vztah, který pro průměrného muže znamená pouze pár týdnů smutku, může být pro Raka katastrofou. Když ho něco odloučí od partnerky, se kterou se sblížil, může se trápit nešťastnou láskou mnoho let. Má přirozený ostych se vnucovat, ale jak si je jednou jistý, nedá se snadno odradit. Raci hrají obratně roli romantického milence. Když se vám vyznají a mají naději, že vás získají, jejich opatrnost se přes noc promění ve vytrvalost a bude se vám dvořit upřímný odhodlaný muž, který se nespokojí se zápornou odpovědí na žádnou nabídku, kterou vám učiní. Patrně se vám nacpe do poštovní schránky (obrazně, samozřejmě), bude nocovat na vaší rohožce a bude okupovat váš telefon. Vyklouznout z Rakových klepet není lehké. Pochopitelně asi ani ~ nebudete chtít. Mnoho dívek hledá měsícem ozářený svět, ve kterém by snily, kde by je někdo pevně držel a chránil je před velkým zlým vlkem na zápraží.Ted' když víte, že se neobléká nedbale ani moc neutrácí, že báječně vaří, má vynikající vkus, hledá staromódní dívku podobnou té, se kterou se oženil dědeček, a že dovede být něžný jako hrdlička (když zrovna nemá kousavou náladu), jakou informaci byste si ještě mohla přát? Jaký je otec? To je nejlepší zpráva ze všeho. Raci jsou všichni v jádru matky. Dokonce i muži.Ve skutečnosti tím chci říci, že bude dobrý rodič, protože má mírnou, starostlivou a chápavou povahu, pro kterou jste si ho zamilovala. Bude mít s dětmi nekonečnou trpělivost, bude se opravdově zajímat o každý ukopnutý palec, rozbitou hračku nebo bolavý zub. Na jejich narozeniny bude nosit papírovou čepici, bude dělat šaška pro všechny děti z okolí a bude je bavit mnoho a mnoho hodin. Otcové Raci jsou hrdí na své syny a urputně chrání své dcery. Dokud budou děti malé, bude nejlepší táta, jakého si můžete představit. Ovšem dospívání možná trochu zkalí vody. Chtěl by, aby se o něj milované osoby opíraly věčně, a když projeví známky samostatnosti, na čas se z něj může stát mrzutý Rak, který se bouří proti jejich touze experimentovat s vnějším světem.Když bude Henry jezdit venku autem ještě po půlnoci nebo když hezká Lucy zůstane na taneční zábavě déle, než jí dovolil, bude přecházet sem a tam, až prošlape koberec. vzpomínáte, jak ho zajímají čísla? Použijte obyčejné počty, abyste mu ukázala, kde dělá chybu. "Je to takhle, miláčku. Ted' máme dvě děti. Až se vdají a ožení, budeme mít šest nebo osm vnuků, jako dividendy v bance. Šest nebo osm znamená víc štěstí než dva, ne?" (A už jste ho dostala.) "Jsem tak ráda, že se mnou souhlasíš, lásko. Tak a teď nám, prosím tě, řekni, kam jsi schoval Lucyiny svatební šaty, a mohl bys Henrymu zrušit domácí vězení, aby si mohl zařídit svatbu?" Nezkoušejte to za úplňku. Mohl by vás špatně pochopit. Kromě toho žádný Rak nedokáže normálně myslet, působí-li na něj silné lunární vibrace. Je pro něj těžké se vzdát kontroly, ale když mu připomenete, že má pořád vás, povolí.To všechno je však budoucnost. Váš momentální problém je zaujmout Raka, aby šel přímo kupředu a brzy vás požádal o ruku, místo aby chytře kličkoval ze strany na stranu a vyhýbal se tématu. Mohla byste předstírat, že ho opustíte kvůli odvážnějšímu muži jeskynního typu. Rak obvykle přestane couvat, když daný objekt - to jste vy - jeví známky úniku. To ovšem vyžaduje najít jiného muže, který by ho probudil. A to může být pěkná otrava, protože vás nespustí z očí.Nejlehčí způsob, jak ho přimět, aby vás pevně chytil a přestal si hrát na schovávanou, je zapůsobit na jeho city, které jsou vždy hned pod povrchem jeho kalkulující mysli. Hudba, poezie, květiny, krásné šaty, drahý parfém použitý střídmě, něžná slova a sladké mazlení jsou všechno zbraně, které by měly zlomit jeho už tak slabou odolnost vůči romantice. Nepřehlédněte přímé spojení mezi jeho srdcem a žaludkem. Vystřihněte z časopisů obrázky miminek, nechte sekačku na trávu venku na očích, zkraťte si o pár centimetrů sukně a trochu ho rozmazlujte. Noste náramky z mincí cizích zemí. To udeří na dvě citlivé struny - cesty do vzdálených krajů a peníze. Jednoho večera se náhle impulzivně zeptá, jestli byste chtěla poznat jeho matku. Příští ráno už můžete klidně objednat pozvánky na svatbu a chystat si výbavu. Získala jste srdce náladového muže s tisícem tajných snů - a souhlas jeho matky. Potom se spolu můžete vydat na cesty a tančit za měsíčního svitu. Šťastnou cestu! Nezapomeňte - nikdy nevyhazujte jeho starý klobouk, obnošené tenisky, sbírku známek nebo vysvědčení ze školy. Jsou to jeho poklady. A vezměte si s sebou deštník. Někdy jsou noci deštivé. Mohu vám říct, že vám to v tom činčilovém kožichu moc sluší? Ale jistě. Žena je krásná, jen když je milována - a vy jste.

 

                                

 

...Ozvěny se vytrácejí a vzpomínky umírají: Podzimní mrazy sežehly červenec.

 

Nedělejte si iluze. Ze začátku vám bude dělat potíže se rozhodnout, jestli je vaše dívka Rak něžná měsíční víla nebo potřeštěná holka. A nakonec to stejně nebudete vědět.v deštivé sezóně vás utopí ve svém smutku. Když se slunce opět vynoří zpoza mraků, odrovná vás smíchem a dojme vás svou něhou. Její nálady se podobají starým němým filmům, kde se prolíná hysterický humor s krvákem a celý příběh doprovází živá hra na piano. Někdy je melodie svižná a veselá, potom se stává melancholická a smutná. Hudba je rozmanitá, aby se hodila k daným situacím, nikdy není monotónní. Tak je to i s dívkou ve znamení Raka. Je trochu bláznivá, trochu smutná a má ohromnou představivost. Také ví, jak uspořit nějaký ten peníz.Pochopitelně se jí nemůžete dívat pod matrací, dokud se s ní neoženíte. Potrpí si na skromnost. Ale můžete se vsadit, že tam má starou punčochu napěchovanou bankovkami a mincemi. Možná má Měsíc nebo ascendent v extravagantním znamení, ale i tak bude mít schovaných pár drobných pod květináčem s azalkou nebo v záhybech toho krajkového ubrusu, který dostala před deseti lety k narozeninám a ještě ho nepoužila. Otevřete-li jednu z jejích sbírek poezie, vypadne z ní zmačkaná dolarová bankovka. Zena Rak je schopná vydat se na nákupy a utrácet, když jí někdo ublížil a potřebuje hojivou náplast na svou ránu, ale většinou budou její výdaje značně pokulhávat za příjmy. Vaše úspory ji asi budou neobyčejně zajímat a peníze se stanou oblíbeným tématem konverzace. Pokud žádné nemáte, nebude na vás shlížet s pohrdáním, pokud jste typ muže, který se je snaží získat. Pomůže vám je vydělat a ušetřit, ale když dojde na jejich zbytečné vyhazování, jste v tom sám. Nepřehánějte to, protože jinak uvidí, že vaše společné finanční zabezpečení se rozplývá v nenávratnu. Když této dívce věnujete velmi nákladný dárek a ona řekne: "Neměls to dělat," myslí to úplně vážně.Abyste ji přinutil přestat myslet na pojištění, hypotéky, nájemné, účty a bankovní konta, vezměte ji o půlnoci na mořský břeh na procházku za svitu měsíce. Tam bude v nejlepším. Měsíc z ní vytáhne všechny tajné sny a blízkost vody možná odstraní jejích tisíc zábran. Během hodiny se u ní vystřídá celá plejáda emocí. Vyberte si tu, která vám nejvíc sedí, a povzbuzujte ji, aby ji kultivovala. Dovedete-li typickou dívku Raka na pláž za úplňku, nastane u ní podivná přeměna. Ta chladná a odměřená dáma, jakou vídáte za denního světla, nebo dokonce ta rozhihňaná vyzývavá koketa, které si občas všimnete večer v restauraci nebo v divadle, se najednou změní v bytost z jiného světa, kdy jí v očích svítí magnetické paprsky měsíce a uši jí naplňuje podmanivý zvuk při'boje. Stane se z ní mořská víla, která se s vámi vznese tak vysoko, jak vám to dovolí vaše fantazie. V devíti z deseti případů to bude fungovat a podesáté jste si asi vybrali novoluní. V tomto případě svého záměru nedosáhnete. Když měsíc ubývá, bude stydlivá a líbezná, ale vy potřebujete úplněk, který v ní probudí skrytý talent. Pod jeho vlivem, odpovídá-li tomu její osobní příliv a odliv emocí, dokáže napsat báseň, složit píseň nebo odhalit závoj zakrývající tajemství, která se filozofové snaží rozřešit už několik století. Přirozeně je v takových chvílích zajímavou společnicí. To přinejmenším.Měl byste vědět, že když se do vás zamiluje žena ve znamení Raka, může vám to dát najevo dvěma různými způsoby. Při tom prvním je jemná a ženská, stydlivá, skromná a příjemně se chvěje. Při tom druhém je však poněkud otravná. Použije každý možný trik, aby vám byla co nejblíž. Samozřejmě to může být vzrušující, pokud o ni opravdu stojíte. Ale máte-li jen přátelské úmysly a ona vám schválně tiskne ruku a vroucně vás líbá na tvář zrovna ve chvíli, když kolem kráčí dívka vašich snů, může tato hra značně ztratit na půvabu. Třeba si s ní užijete legraci, ale znám muže, který to udělal, a ta druhá dívka, která to myslela vážně a nezahrávala si, šla dál, aniž se zastavila. On zůstal v klepetech hihňající se Račice. Tento typ ženy může být skutečnou hrozbou pro opravdovou lásku a šťastné domovy. Naštěstí je V menšině. Přesto i jedna dokáže způsobit hodně problémů.Jak víte z ostatních znamení, málo žen je dokonalých. Dívka Beran je neustále v běhu a sama si chytá taxíky a mlátí hlavou proti zdi, dívka Střelec šokuje svou prostořekostí, dívka Štír vás může polekat, Blíženkyně je rozmarná, Lvice příliš hrdá - a tak dál. Ženy narozené v Raku normálně nemají žádnou z těchto chyb.Nicméně byste si měl zapamatovat, čeho byste se s nimi měl vyvarovat. Nesnáší, když ji kritizujete, výsměch ji hluboce zraňuje a nepřijímá žádné odmítnutí. Jedna, dva, tři. To jsou základní pravidla. Typický Rak váhá. Málokdy je otevřeně agresivní. Budete se k ní muset přiblížit první. Pokud se vůbec pohne, bude to dozadu nebo na stranu. Svou ostýchavou povahou a strachem z odmrštění se tak podobá mužským jedincům tohoto znamení. Znám ženu a muže, oba v Raku, kteří seděli vedle sebe v jejím bytě sedm hodin pod záminkou, že si prohlížejí časopisy. Zatímco jim v tichosti bušila srdce, prolistovali hromadu starých čísel, ranní i večerní noviny a vyluštili několik křížovek. Ani jeden nechtěl učinit první krok.Buďte milý k její matce, nebo vám to nikdy neodpustí. Matka je dáma, se kterou podle ní nikdo nesmí zacházet špatně. Smysl pro humor se u této dívky příliš nevztahuje na vtipy o tchyních. A nikdy nečtěte její diář. Stejně má na něm zámek. Raci si rádi udržují tajemství: O zpovědi zrovna nestojí, pokud se ovšem nechcete zpovídat vy.Vaše kráska je posedlá obavami. Má strach, že není dost hezká, že není dost chytrá, že není dost mladá nebo dost stará. Ani když má postavu jako Venuše Milétská, obličej jako trojská Helena a mozek jako Aristoteles, nic se na tom ne změní; stejně se bude cítit méněcenná. Ujistěte ji, že je mladá, krásná, zasnoubená a že má vás. Když jí to řeknete asi tak dvacetkrát za den, možná to začne trochu účinkovat. Její nálada se změní průměrně čtyřikrát do měsíce s každou měsíční fází včetně malých výkyvů dvakrát denně - podle přílivu a odlivu. Do jisté míry je předvídatelná jistým nepředvídatelným způsobem. Může vás tím fascinovat, ale zároveň tak neuvěřitelně rozčilovat, že máte chuť ji praštit. V jedné ze svých nejčernějších nálad může mít dokonce obavy, že není dobrá kuchařka, což je naprosto směšné, protože proti typické ženě Raku vypadá francouzský šéfkuchař jako seržant, který sloužil v kuchyni na vojenském cvičení. Tato žena nemá v oblibě konzervy a mražené polotovary. Raději sama vyloupá hrášek z lusků a upeče vlastní buchty. Její maso se jen rozsýpá, brambory jsou jako dech, zelenina křehká a šťavnatá a všechno završí pohádkovým jahodovým džemem. Zeny narozené v Raku mají ke sporáku velmi přátelský vztah. Její nejoblíbenější místností bude kuchyň (za ní hned následuje dětský pokoj). Bude se o vás starat jako kvočna o kuřata a vám se to patrně bude moc zamlouvat. Většině mužů to dělá dobře.Kromě neoprávněných pochybností o svém kulinářském umění také může mít strach, že ji dost nemilujete. To by mělo být pro každého chlapa s krví v žilách lehké napravit. Dokazujte jí to - tak často, jak budete chtít. Bude nádherně vstřícná. Rozpozná totiž signál, který jí pomůže odstranit pocit méněcennosti. Může tím však vyvstat další problém. Po pravdě řečeno, když získáte ženu Raka, může být trošičku sveřepá jako například, že se vás nevzdá do konce života. To není tak špatné. Existují muži, kteří jsou hladoví po takové věrnosti. Pokud jste měl to štěstí, že jste získal tento druh lásky, nikdy se vám nebude nedostávat jídla ani náklonnosti. Ten potřeštěný smích, který se bude ozývat, pro vás bude třeba také zdrojem zábavy. Její svérázný humor vám bude tím vzácnější, když pomyslíte na všechny ty sarkastické sirény s cynickými vtipy a pokryteckým smíchem.Zahrávat si s city této dívky je krutě nespravedlivé, protože vás bude milovat, ctít, poslouchat a občas trochu zlobit s upřímnou oddaností. Proč byste v ní měl rozdmýchávat takovou lásku, když nemáte v úmyslu ji opětovat se stejným zanícením? Vzpomeňte si na její houževnatost. Třeba s ní budete jen nezávazně flirtovat, ale potom budete mít potíže to skončit, protože ona neuslyší závěrečný hvizd. City ženy Raka nejsou nikdy povrchní. Jakmile vlastní muže nebo čajový šálek, j sou její jednou provždy.Ačkoliv neohromí vaše přátele lichotkami a temperamentem, určitě vám bude imponovat svým kouzlem. Červencové ženy dávají své city najevo jenom nejbližším lidem. Až budete chodit s dalšími dívkami a porovnáte je s ní, možná přiběhnete zpátky k vašemu ženskému Rakovi a budete ji prosit, aby vás zase pevně chytila.Nejzapeklitější věc je nedovolit jí, aby se stáhla do své bytelné račí ulity, kterou má vždy po ruce. Je tak citlivá, že i nepatrná neúmyslná poznámka ji může ošklivě poranit. Není lehké poznat, kdy se najednou stane zranitelná vůči skrytým významům. Jednou večer jí řeknete: "Máš nádherné vlasy," a jí vstoupí do očí slzy. Proč? Protože minule jste naznačil, že její vlasy vypadají příšerně. Tyto ženy dovedou být velice nedůtklivé. Hodně pláčou. Měj te vždy po ruce čistý kapesník.Osoby ženského pohlaví narozené v Raku nemusí být nutně skrblíci, ale mají ve zvyku všechno šetřit. Dalo by se říct, že je to jakési vnitřní nutkání. Zřídka vyhodí kusy provázku, knoflíky, sklenice, plechovky, manžety nebo staré střihy na šaty. Jak můžete říci, že ta vaše už nikdy nebude potřebovat útržky lístků do divadla, vybledlé milostné dopisy a použité sáčky čaje? Jednou v nepředvídatelné budoucnosti může potřebovat vypálené pojistky, které schovává v šuplíku spolu s rozbitými vánočními ozdobami. Neptejte se jí, jak využije dvě stě punčoch a rukavic, které už dávno nejdou do páru. Určitě je použije! Tohle není děvče, které by bylo milé k někomu, kdo propálí díru v památečním povlaku, který kdysi vyšila prateta Matylda. Vše pro ni má sentimentální hodnotu včetně neplatných šeků z roku 1952 a skautských odznaků. Věcí, které jí patří, si považuje a žárlivě je střeží. To samozřejmě zahrnuje i vás. Není ani tak žárlivá. Spíš má vlastnické sklony. V tom je trochu rozdíl.Ženy zrozené ve znamení ohně někdy protestují proti životním zklamáním, ale dívka Rak si obvykle myslí, že nemá cenu se vzrušovat, protože tím stejně nic nezmění. Když není po jejím, možná někde v koutku o samotě prolije pár slz, ale její normální reakce je založit ruce a trpělivě čekat, až se všechno zase samo dá do pořádku. Trpělivost je jedna z jejích nejlepších vlastností. Avšak když je deprimovaná, budete muset najít způsob, jak ji z toho dostat. Zkuste ji zachytit, než se propadne příliš hluboko. Svým způsobem chce, abyste ji opatroval. V Rakově povaze je zakořeněná touha být trochu rozmazlován milovanými osobami. Zoufale potřebuje vědět, že bez ní nemůžete žít, a někdy bude dělat divy, aby vzbudila vaši lítost a ochranářský instinkt, jen aby se ujistila, že pro vás hodně znamená. Nechce toho od vás mnoho, když tolik dává na oplátku. Nedejte se však oklamat její slabostí během těchto epizod. To nemohoucí dítě, které hledá objetí vašich silných paží, aby ji ochránily před tím studeným krutým světem, je dokonale schopno postarat se o sebe samo, pokud musí. Když se pohádáte a vaše dívka na vás kouká vlhkýma, polekanýma očima, vzpomeňte si, že až odejdete a budete bezpečně za rohem, osuší si slzy, pustí si desku a klidně začne uklízet. Samozřejmě nemůžete vyloučit, že někdy je její deprese namísto typické račí prosby o soucit opravdová. Tehdy raději zůstaňte doma, poslouchejte s ní hudbu a něžně ji držte za ruku.Tato žena je schopná nesmírných obětí pro ty, které miluje. Statečnost, kterou nedokáže zmobilizovat k překonání vlastních obav, zazáří v plném lesku, když někdo z jejích blízkých potřebuje, aby byla silná. Jde-li opravdu do tuhého, nikdy vás nenechá na holičkách, a v té chvíli vám bude připomínat spíš gigantickou skálu než křehký měsíční paprsek. Pro své děti bude také zdrojem síly a útočištěm. S citlivým pochopením jim pomůže najít cestu. Budou k ní lnout a teplo její lásky jim vytvoří domov bohatý, pohodlný a jasný jako palác, i když je to jen chatrč. Až se narodí děti, možná se vám bude věnovat o trochu méně. Rak ovládá mateřství, víte. Stále pro vás zbude dost místa, ale budete muset trochu ustoupit. (Bezdětná žena v Raku bude svým nahromaděným mateřským citem milovat zvířata nebo přátele a tato zvířata i kamarádi budou mít velké štěstí.) Své potomky bude krmit jako ptačí holátka pokaždé, když otevřou pusu, a jejich strava bude vždy teplá a výživná. Nic není pro její rodinu dost dobré. Když dítě kýchne, uloží ho do postele a nalévá ho horkým čajem s léky a kuřecím vývarem, dokud není dost velké a odolné. Potomek této matky se nevyhne nošení tlustého svetru za studených večerů, šály a palčáků, když padá sníh, nebo galoší, když prší. Takové dítě musí mít hodně silnou vůli, aby bojovalo proti Rakově péči. Také musí být dost odolné, aby se nestalo rozmazleným. Často je pro ně krutá rána, když vyjde do světa a zjistí, že není pro každého středem vesmíru. Taková nesmírná oddanost mu poskytuje nádhernou peřinu bezpečí, do které se může zachumlat, když je realita moc drsná, ale také ho může učinit abnormálně závislým na domově a neschopnýmw:LsdException Locked=68 Name= / vidět vlastní chyby. Často je nemožné rozpoznat, jestli matka Rak sama přiváže své děti k zástěře nebo jestli zavážou uzel ony samy. Bude schovávat všechny jejich písemky ze školy a hrdě rozvěsí neumělé kresby po zdech. Rodič v tomto znamení s fotografickou pamětí si dokáže vybavit první krok dítěte dlouho potom, co vylétlo z hnízda. Ten odlet může být dost bolestný. Ženy Raci se nerady vzdávají dětí ve prospěch jejich manželských partnerů. Mají tendenci držet děti příliš pevně a příliš dlouho a myslí si, že pro ně nikdo není dost dobrý. Někdy musí budoucí nevěsta nebo ženich muže nebo ženy s rodičem narozeným v červenci projít všemi možnými zkouškami, než jsou přijati.Kdysi jsem znala matku Raka, která vyzvedávala svého malého syna každý den ze školy. Než k ní přišel, vždycky vyletěl ze dveří jako raketa a hned několikrát oběhl školní dvůr. Jednou ji doprovázela sestra, a když chtěla chlapce chytit, matka ji zastavila. "Ne,nech ho," řekla tiše. "Jenom potřebuje vybít energii. Až se vyběhá, vrátí se k nám." Nakonec k ní chlapec došel, vzal ji za ruku a řekl: "Pojď domů, mami. Mám hlad." To shrnuje přístup matky narozené v Raku ke všem formám lásky a hlavně k manželství. Je to její zvláštní druh vlastnictví, který je neotřesitelný, ale nikdy agresivní. V hloubi duše ví, že jakkoli daleko se zatouláte na cestě za svým snem, vždy se vrátíte a ona na vás bude trpělivě čekat. V jejích očích bude stále tajemný měsíční svit, jak si jej pamatujete, kuchyň bude příjemně vonět kořením a ona se vás zeptá, jak jste se měl. Pokud se vám nevedlo a cítíte se bídně, bude vám vyprávět vtip, aby vás rozesmála. Potom vám naplní žaludek, a když se uvolníte, jemně zažene vaše starosti rozumnou radou a humorem. Později, u hořícího krbu, se podíváte do jejího klidného obličeje a znovu se budete ptát sám sebe: "Je to skutečně měsíční víla z nějaké mlžné zahrady, nebo pomilování hodná praštěná holka?" Ale odpověď se nebude zdát příliš důležitá.

 
 

 

Portrét