Jdi na obsah Jdi na menu
 


10.jpg

VZHLED:

 

Lidé narození v tomto znamení jsou střední až vysoké, celkem souměrné postavy, ale držení těla nemají příliš rovné. Ramena mají totiž trochu svěšená. Celý zjev působí tak trochu dojmem měkkosti a zženštilosti. Jejich tvář je protáhlá, ale oválná, brada málo výrazná. Nos je souměrný a rovný, ale ne příliš výrazný. Pohled moudrý, ale ne živý. Obyčejně mají krátké a tenké nohy.

 

Lidi této skupiny není možno tak lehce rozeznat, neboť nemají skoro žádné zvláštní znaky. Typické pro ně je, že skoro vždycky vypadají mladší, než jsou ve skutečnosti, což je vidět hlavně na ženách. Hlas těchto lidí bývá jednotvárný a ne příliš silný.

 

POVAHA:

 

Lidé narození v tomto znamení jsou velmi bystří a šikovní. Na život hledí velmi prakticky. Ačkoli se domnívají, že mají velké ideály, je to zřejmě jen sebeklam. Způsob jejich jednání je mírný a líbivý, ale všichni mají sklon k sobectví a ze všech tvorů na světě mají nejraději sebe. Jinak jsou tiší a mlčenliví, jen málokdy se rozčilují. Ve svých náhledech bývají nestálí a snadno se dají ovlivnit. Typickým znakem těchto lidí je zženštilost. Skoro všichni jsou lítostiví a ustavičně trpí pocitem, že jsou nemocní, ačkoli jim vůbec nic není. Nemůžeme o nich říci, že jsou hypochondři, ale přece jen chybí jejich povaze svěžest a jakási přirozená radost. Při jednání s těmito lidmi musíme být velmi opatrní, neboť jsou velmi citliví a urážliví. Kromě toho mají ještě tu špatnou vlastnost, že lidem obyčejně všechno zazlívají a i poznámky řečené v žertu si vykládají ve zlém. Pokud jde o ně samé, nejsou dost ohleduplní, neboť rádi kritizují jiné a na svých spoluobčanech hledají většinou jen chyby. Hlučnost je znervózňuje, dokonce i mírné oživení je jim nepříjemné.

 

Rádi mají pořádek a systematičnost. Všechno si dovedou dobře rozdělit, na všechno mají svou metodu. Většinou jsou velmi šikovní, v ručních pracích rychlí a přesní, někdy až puntičkáři. Nejednou jim překáží i to, je-li nějaká věc nesprávně položená, například příbor na stole, a takové maličkosti jim dovedou pokazit radost a dobrou vůli. Velmi těžko se jim dokážeme zavděčit. Z toho důvodu mění často služební místa. Ale když si na tyto jejich vlastnosti zvykneme, potom vycházíme s nimi celkem dobře. Jsou velmi úslužní a vždy ochotni pomoci. Protože jsou velmi praktičtí, nejednou od nich žádáme radu. Jejich pozorovací schopnost je velmi přesná. Dovedou vystihnout nejdůležitější body, aniž by se dali splést nějakými vedlejšími okolnostmi. Vidí vše zřetelně a střízlivě. Na všechno hledí prakticky, bystře. Nikdy se nedopouštějí náhlých a nerozmyšlených činů. Všechno si přesně a dobře rozváží. Jejich střízlivé myšlení téměř nikdy není ovlivňováno citovými momenty. Dovedou zacházet s penězi, nejsou mnoho nároční. Nenávidí nápadnost a výstřednosti v módě. Ve své nesmělosti sami nechtějí být nápadní, před ruchem unikají.

 

Velkou námahu, tělesnou nebo duševní, zdolávají jen těžko. Nesportují, necvičí, ačkoli by to pro ně bylo velmi užitečné.

 

LÁSKA:

 

Milostné city těchto lidí nejsou silné. Mají sklon k cudnému a zdrženlivému životu. Šíří kolem sebe ovzduší čistoty a nedotknutelnosti. Nesnášejí ostré vtipy nebo poznámky. Rádi se rozčilují nad milostnými vztahy jiných, v tomto jsou velmi nesnášenliví. Ale sami u sebe neberou už obyčejně mravy tak přísně. Rádi koketují. Chtějí se líbit a jsou štastní, když se do nich někdo zamiluje. Ale jejich přesnost, vypočítavost a důslednost jim lidé často i zazlívají.

 

V manželství jsou jen někdy příjemní. Domácnost vedou dobře. Umějí si rozdělit peníze a vždy se starají o čistotu a pořádek v domě. Nezřídka jsou otroky své domácnosti. Mezi hospodyňkami najdeme i takové fanatičky, kterým jde víc o pořádek a dobré zařízení než o pohodlí manželů. Takové ženy mohou připravit muži nesnesitelné utrpení. Po celý den se uklízí a čistí a obyčejně je to vše víc na obdiv než na používání.

 

Muži narození v tomto znamení nejsou právě nejpříjemnějšími manželi. Mnozí z nich nejsou nikdy zcela spokojeni. Jsou často tak pedantní, že se do všeho míchají, například na každém jídle vidí chybu, žádný oběd nebo večeře není podle jejich chuti. Jednou je něco slané, horké nebo příliš okořeněné, podruhé říkají pravý opak. Stále mluví o žaludečních potížích a různých jiných chorobách. Své okolí dovedou trápit až do úplného zoufalství. Člověk je musí vyslechnout a nesmí se jim vysmát, neboť jinak by se s nimi nedalo vydržet. Hráli by si na uražené, celé dni by nepromluvili. Mezi ženami narozenými v tomto znamení najdeme i mnoho takových, které se vůbec nevdají. Zůstávají z nich staré panny, jak jim všeobecně říkáme.

 

K lidem narozeným ve znamení Panny se nejlépe hodí lidé narození ve znamení Kozoroha. Tito lidé budou nejspíš souhlasit s jejich názory a budou je velmi dobře chápat.

 

Ale vyšlo by jim i spojení s osobou narozenou ve znamení Býka. V úvahu by mohly přijít i osoby narozené ve znamení Raka, neboť žijí též zdrženlivě. Rovněž výhodné by bylo, kdyby se našel člověk, kterému stojí Měsíc ve znamení Panny.

 

DĚTSTVÍ:

 

Děti narozené v tomto znamení jsou velmi šikovné a rozumné. Obyčejně se učí velmi lehko. Někdy je až obdivujeme, jak dobře jim jde učení cizím jazykům. Současně se mohou učit více jazykům, neboť výborná pamět jim značně ulehčuje studium.

 

Jinak jsou to děti klidné a tiché. Nadělají málo hluku, jsou poslušné a dobré. Mají radost ze svého dobrého chování a rodiče po této stránce nemají s nimi mnoho starostí. Již od útlého věku mají rády pořádek a čistotu. Své věci nenechávají pohozené, bez velkých řečí si je uloží. Velkou radost mají, když mohou číst nebo psát. Své dopisy píší tak, že by se i dospělí mohli od nich poučit. Mají velmi rády živé hry. Je však třeba, aby mnoho cvičily, neboť jsou tělesně slabé. Děvčata mají rády pletení anebo jiné ruční práce. Jsou citlivé a jemné, ale co nejdřív se u nich začne projevovat sklon k sobectví.

 

POVOLÁNÍ:

 

Lidi narozené ve znamení Panny zařazujeme do skupiny velmi dobrých zaměstnanců, na které si nikdy nemusíme stěžovat. Co udělají, je přesné a správné. Někdy zacházejí do detailů. Rádi dělají například tabulky, které nikdo nepotřebuje, ale všechen ztracený čas nahradí zase svou rychlostí a usilovností. Když jim chceme něco v jejich práci vytknout, musíme to učinit taktně a opatrně, neboť i nejmenší kritika je těžce uráží a často ji pokládají za projev osobní nenávisti. Občas se jich dotkne i dobře míněná poznámka natolik, že jak mohou, hledají si nové místo.

 

Z lidí narozených ve znamení Panny bývají dobří spisovatelé nebo hudebníci. Hlavně v literárním směru mohou dosáhnout velkých úspěchů. Mají krásný a plynný sloh, dovedou se vyjadřovat přesně a jasně. Jejich vědecké práce jsou vzorem systematičnosti. Bývají z nich dobří redaktoři, právníci, nakladatelé i typografové. Velmi se hodí i na jemné ruční práce. Mohou být šikovnými mechaniky a hodináři.

 

NEMOCI:

 

Po zdravotní stránce jsou dost choulostiví. Trpí nachlazením, musí se chránit před každým větříčkem. Nejsou snad ani tak slabí, jenže mají příliš málo pohybu a konečně sami si často namlouvají, že se choroby přímo na ně lepí. Často chodí k lékaři. Když se od lékaře dozvědí, že jim nic není, urazí se. Choroba, ať už předstíraná nebo skutečná, dělá jim podivnou radost. O jejich příznacích se dokáží bavit celé hodiny a jsou štastni, když je posloucháme a máme s nimi soucit.

 

Nezřídka jsou choulostiví i na poruchy v zažívání a trpí i malými žaludečními potížemi. Ale tyto těžkosti nejsou ani zdaleka tak vážné, jak nám je vykreslují. Mají radost, když mohou držet nějakou dietu. Po čase si však vymyslí nové potíže, aby dosavadní dietu mohli změnit.

 

                              

 

"Když plave ryba ve velikánské hloubce, říká si,že to Tuňák vydrží. "

"Jak tomu mám rozumět?"řekla Alenka. " Tak jak to myslím, " urazil se

Paželv .

 

Raději bychom s tím měli hned vyjít na světlo. Jestli vaše srdce hladoví po romantických snech a pohádkách, neupínejte své naděje na muže Pannu, nebo proděláte ostrou redukční dietu. Milostná romance s Pannou může sentimentálně založenou dívku pěkně zchladit a zpravidla to bolí.Tento muž žije téměř výhradně na praktické materiální úrovni a pro abstrakce pohádkové lásky nemá moc pochopení. Tento problém může být zhola akademický, protože stojí hodně úsilí přivést ho na práh milostného vztahu. Není to typ, který by zpíval serenády pod vaším oknem. Budete dlouho čekat osamocená na balkoně zalitém měsíčním světlem, než k vám začne šplhat po konstrukci pro popínavé růže (nebo po požárním žebříku).Ve skutečnosti přicházejí Panny do styku s láskou už od útlého dětství, ale není to láska jako mezi Romeem a Julií. Hlavní způsob vyjádření tohoto slova znamená pro muže v tomto znamení obětavou oddanost rodině, přátelům a lidem slabším nebo méně metodickým než on. Narodil se s instinktivní Iáskou k práci, povinnostem a disciplíně a pomoci bezmocným. Dokonce i nezralá Panna, která ještě nedospěla do takových výšek, se cítí trochu provinile, že nesplňuje tento nesobecký ideál. Druh Iásky, který se projevuje dramatickými city, sentimentálními sliby, slzavými vyznáními a rozbředlou náklonností, nejenže nechává muže Pannu chladným, ale může ho natolik vystrašit, že chytí nejbližší autobus nebo vlak pryč z města. (Letadla jsou pro něj moc rychlá a nákladná, není-li ovšem skutečně zoufalý.) Při správné teplotě však může roztát, i když se zdá být z kombinace oceli a ledu. Rozhodně existují cesty, jak se dostat k srdci Panny. Tajné cesty. Agresivní pronásledování k nim nepatří. Ani koketerie a sex, jak se ke svému překvapení a zklamání poučila nejedná rafinovaná svůdnice.V lásce hledají Panny spíš kvalitu než kvantitu. Protože kvalita je těžko k mání v každé kategorii, nemají moc opravdových milostných vztahů, a ty, které prožijí, jsou většinou nějakým způsobem nešťastné nebo smutné. Jejich reakce na takové zklamání je pohroužit se do nejobtížnější možné práce, stranit se veškeré společnosti a příště být nejméně dvakrát tak opatrný. Jistě vidíte, že budete potřebovat důmyslnou strategii a trpělivost. Základním Panniným instinktem je cudnost a od ní ho odvrátí jen opravdu pádný důvod nebo zatraceně dobrá žena. Mnoho mužů - Panen, i když ne všichni, může žít v celibátu snáze než muži v jiných znameních. Stejně tak se bez reptání podrobí pravidlům, kterým nerozumějí, protože poddat se osudu bez boje je pro ně přirozené. Rozhodne-li osud, že se takový muž neožení, je připraven ho přijmout bez zbytečné lítosti nebo citových traumat, takže najdete hodně starých mládenců v tomto znamení - přesto však dokážou prožít svým nenápadným způsobem velmi poetické, až křehké milostné románky.Muž Panna dovede být mistr v umění decentně svádět, i když to nikdy není zřejmé. Dvě generace žen, které se uvnitř zachvěly, když se na ně jistý Francouz ostýchavě usmál, by vám o tom mohly vyprávět. Maurice Chevalier se nestal legendou, protože měl hlas jako Caruso. Nepatří sice k mé generaci, ale i mně se rozbuší srdce, když ho vidím nebo slyším.Tento muž je směsicí ostrého intelektu a realismu. Umí být natolik odtažitý, že svým chladným flirtováním zlomí hodně srdcí, ale jeho schopnost analytické kritiky a pedantská rozlišovací schopnost mu zřídka dovolí, aby tyto časté exkurze opustily platonickou půdu. Aby pocítil opravdovou vášeň, musí být rozžhavený do běla. Jeho skromnost a vybíravost brání promiskuitě. Samozřejmě může dojít k občasnému pádu k přízemnímu tělesnému prožitku, ale takové indiskrétnosti j sou spíš výjimkou. Pravidlem je povznesený zájem. Znám jednoho muže, který přijal roli v jednom z filmů "pouze pro dospělé", ale udělal to výhradně pro peníze - v té době byl úplně na mizině. Když se někdo o tom zmíní, ještě dnes se červená. Přirozeně muž je muž a ne všechny Panny mužského pohlaví zůstanou technicky panici, ale vždy si zachovají neposkvrněné myšlení. V lásce Panny je vždy něco čistého a cudného, co nikdy nelze pošpinit - ani ve víru vášně - přestože nešťastné okolnosti mohou zapříčinit, že naoko vypadá povrchní.S hledáním objektu lásky si muž Panna dává na čas, protože je při výběru ženy stejně kritický a pečlivý jako v jídle, vzhledu, zdraví a pracovních návycích. Nezkoušejte ho oklamat nebo mu zalhat, protože nemá žádné iluze. Chce slušný, upřímný a ryzí vztah. Ví velmi dobře, jak malou šanci má, aby ho našel, ale nečekejte, že ho uspokojí něco méně vážného. Pokud ho někdy okolnosti vrhnou do nečestné milostné aféry, můžete si být jista, že nezůstane v jejích spárech dlouho.Není lehké pohnout jeho city. Vydrží dlouho bez palčivé touhy najít si trvalou družku. Dost dlouho na to, aby vás dohnal k pláči, jestli na něj máte políčeno. Napadne vás, jestli je z mramoru nebo se narodil bez srdce. Ne, není z mramoru a má srdce. Jen buďte trpělivá. Ta, která si počká, se nakonec dočká úspěchu.Čas od času může zvědavý frustrovaný muž Panna zkusit chovat se úmyslně promiskuitně, aby se přesvědčil, zda nepostrádá mužnost. Samozřejmě že ne, a jakmile to zjistí, už nehledá další nepřirozené způsoby, jak si to dokázat. Žádný chladný ovládající se muž v tomto znamení nedokáže vzdorovat volání přírody napořád, ale když podlehne, bude se stydět to přiznat a zakryje své pravé pocity pečlivě hranou nonšalancí. Panny mají totiž víc než trochu hereckého talentu, který potlačují, ale který je neobyčejně rafinovaný. Bude předstírat nezájem stejně mazaně jako předstírá nemoc, když se nebaví ve společnosti. Nečekejte, že předvede dramatickou kapitulaci. Zatímco se bude stále ještě rozhodovat, zdali jste skutečně ta pravá, pro kterou by měl obětovat svobodu, bude se tvářit silně nezúčastněně. Ovšem jakmile dospěje k rozhodnutí, učiní vám vyznání s dojemnou prostotou. Jeho láska bude stálým plamenem a nikdy nebude kolísat jako láska jiných znamení. Bude vás hřát mnoho let s nádhernou spolehlivostí. Je to tak špatné? Jeden rys pohádkové lásky muže Panny je ten, že pokud se doopravdy zamiluje, vydrží na svou družku čekat celá léta nebo bude putovat přes tisíce hor, aby si ji přivedl domů. Při hledání jediné nožky, které padne Popelčin střevíček, je schopen obrovských obětí. Není pochyb o tom, že když se plamen jeho lásky rozhoří, je silný. Je téměř nemožné ho uhasit. Budete věčně zbožňována jako samotná Popelka. Řekla bych, že celý trik spočívá v tom, jak ten oheň roznítit. Pro Popelčin střevíček se hodí málokterá nožka. Muž Panna je neobyčejně vybíravý.Až ho lapíte, jen výjimečně vám zavdá příčinu k žárlivosti a bude odhodlaný překonat jakákoliv úskalí způsobená finančními problémy, příbuznými nebo vnějšími vlivy. V průběhu citových i materiálních těžkostí projeví neuvěřitelnou sílu, dokud zůstanete po jeho boku. Když vám krutý svět z nějakého důvodu zlomí srdce nebo když jste nemocná, nemohla byste si přát něžnějšího a chápavějšího společníka. Nezasype vás penězi, ale budete mít vše potřebné a budete zahrnuta ohleduplností.Tento muž je dobrosrdečný a vede v patrnosti všechny maličkosti, na kterých ženám záleží. Má průzračnou paměť a pravděpodobně nezapomene významná data, i když se bude asi trochu divit, proč je považujete za tak důležitá. Nebude zuřivě a vášnivě žárlivý, přesto však si dělá extrémní vlastnické nároky. Na to byste si měla dát pozor. Přestože neztropí žárlivou scénu, když vám jiní muži věnují pozornost, jeho hluboce zakořeněná panovačnost by pro vás měla být varováním, že žádat příliš volnosti by se vám nemuselo vyplatit. Manželka Panny, která se často zatoulá nebezpečně daleko od rodinného krbu, by mohla lehce přijít o manžela. Tito muži jsou naprosto věrní a strašně neradi rozbíjejí rodinná pouta, ale pokud překročíte meze pomyslných ohledů a slušnosti, nebudou váhat chladnokrevně požádat o rozvod. Žádné komplikované odloučení. Když je po všem, je po všem. Sbohem a hodně štěstí. Ani jejich výtečná paměť je nepřinutí prolévat sentimentální slzy při vzpomínce na minulost, protože ji dokážou držet na uzdě stejně pevně jako svoje city. Sebeovládání je součástí jejich povahy. Jakmile se jednou rozhodnou, život jde pro ně dál a žádné slzy ani omluvy je nedonutí změnit názor. Nikdy se nestanou obětí iluze, že slepením střepů lze znovu vytvořit dokonalost něčeho, co jednou mělo vážné chyby.Máte-li v srdci muže Pannu, raději byste měla vzít rozum do hrsti a používat ho v jeho přítomnosti. Panny nesnášejí ignoranci, hloupost a neuspořádaně myšlení se stejnou intenzitou, s jakou nenávidí špínu a vulgárnost, a to znamená hodně. Dívka, která získá srdce takového muže, by měla mít pod hezkým, upraveným účesem mozek značných rozměrů - a všimněte si, že jsem řekla pod upraveným účesem. Muži v tomto znamení hledají ženy, které mají čisté tělo i duši a které se dobře oblékají, avšak ne podle posledních výstřelků módy.Nebuďte tak naivní, abyste si myslela, že vám manžel dovolí krmit ho konzervami. Zábavy lačná, sobecká a duševně líná žena se s tímto mužem nikdy neshodne, ani když z ní vyzařuje mocný sex-appeal. Toto je poslední muž na světě, kterého byste mohla spatřit na diskotéce s tanečnicí nahoře bez. Mohl by jí však nabídnout svůj svetr, je-li jí zima. Když dojde na lámání chleba, hledá manželku, a ne milenku.Muži Panny zpravidla netouží silně po dětech. Zdá se, že jejich ego nevyžaduje děti pro citové naplnění, proto mívají málo početné rodiny. Přesto jsou velice svědomití otcové a nikdy neberou zodpovědnost vůči potomstvu na lehkou váhu. Stráví mnoho času vštěpováním různých dovedností dětem a předáváním vlastních vysokých nároků na chování. Ochotně jim pomohou s domácími úkoly a zřejmě nebudou váhat podstoupit jakékoliv oběti kvůli jejich koníčkům, hudebním lekcím, letním táborům a hlavně vysokoškolskému studiu. Tento otec klade velký důraz na intelekt a důsledně vede děti v otázkách etiky, zdvořilosti a spořádaného občanství. Dokonce i rozvedený manžel Panna dohlédne na to, aby bylo o jeho potomka dobře postaráno, ať je kdekoliv, a aby se mu dostalo patřičného vzdělání. Děti těchto otců si většinou vy pěstují jak Iásku, tak respekt ke knihám a vzdělání. Málokdy jsou rozmazlené a vždy je u nich kladen důraz na kázeň. To je sice v pořádku, ale někdy jsou třeba častější fyzické projevy lásky mezi otcem a dětmi, protože není zvyklý náklonnost přirozeně vyjadřovat. Nezaměříte-li se na tento problém už od útlého věku dítěte, jednoho dne může otec zjistit, že se mezi ním a dítětem, které tak hluboce miluje, vytvořila nepřekonatelná bariéra. Také mívá sklon být nadmíru kritický, příliš od dítěte očekávat a být moc přísný.Manžel Panna bude čekat, že se budete starat o jeho zdraví, ale až budete nemocná, také se o vás postará. Občas může mít mrzutou náladu, ale jedna věc je jistá. Jestliže ho necháte na pokoji, nebude mít chuť začít hádku. Prostě si ho nevšímejte, dokud ho špatná nálada nepřejde, a on vás potom překvapí nečekanou něžností na usmířenou. Nechte ho, ať si dělá starosti. Je to pro něj jistý druh duševního tělocviku a prospívá mu. Ale jakmile zjistíte, že se to nepříznivě projevuje na jeho tělesném stavu, snažte se ho odpoutat tím, že mu navrhnete dělat něco zajímavého nebo odlišného. Duševně zaujmout Pannu není obtížné, i když může být už těžší si její pozornost udržet.Ted', když víte, co vás čeká, a jste-li pořád zamilovaná do Panny, můžete se těšit na docela spokojenou budoucnost. Budete mít manžela, který je pozorný a dobře informovaný, který od vás nečeká, že mu budete ve dne v noci posluhovat a že budete pořád vypadat sexy s růží v zubech a parfémem za ušima. (Spíš bude čekat, že budete chodit s mýdlem v každé ruce.)Budete-li taktní k jeho nedostatkům, bude spolehlivý a příjemný. Stejně jich nemá moc - nenazýváte-li nedostatkem zvyk každý večer přejet prstem po nábytku, jestli na něm není prach. Ať dělá cokoliv, snažte se do něj nerýt. Pamatujte, že není uzpůsoben přijmout kritickou analýzu, které podrobuje druhé. Přejděte smíchem, že vás neustále kritizuje, a uvědomte si, že si jednoduše nemůže pomoci nebýt puntičkář. Potom se budete moci uvolnit a skutečně užívat života s chytrým a věrným manželem Pannou. Není anděl. Z ramenou mu neraší křídla. Ale mnohé manželky vám ho budou závidět.Koneckonců, kolik žen je provdaných za pracovitého, pohledného muže, který je čistotný a udržuje doma pořádek, který si pamatuje výročí a provádí zázraky s šekovou knížkou? Kolik žen má inteligentního manžela, který se dobře obléká, málokdy si vyhodí z kopýtka s kamarády či svádí jiné ženy a obvykle je jemný a ohleduplný? Podívejte se na něj znovu zblízka. Je to světlo kolem jeho hlavy jen odraz pouliční lampy, nebo by to mohla být...? Ne, to nemůže být svatozář. Ne potom, co na vás tak vyjel, když jste mu dnes v divadle vysypala do klína praženou kukuřici s rozpuštěným máslem. Ovšem že ne. Tenhle vrtošivý člověk? Přesto má kolem sebe jistou auru. A když se usměje, můžete se spatřit v jeho jasných očích - no, bude stačit, dokud se neobjeví někdo s opravdovými křídly.

 

                           


 

Nezapomínala na to,že když si pořádně přihneš z lahvičky označené jed, dříve nebo později ti to nebude dělat dobře.

Někdy si tak ,zostra vyhubovala, až jí vhrkly slzy do očí.

 

Představujete si dívku ve znamení Panny jako jemnou, panenskou děvu, čistou jako čerstvě napadlý sníh? Asi přijdete o pár iluzí. Není to žádná rusalka v průsvitném hávu, která klečí u jezera. Promiňte, že jsem vám zničila vaši představu. Žena Panna dokáže opustit manžela kvůli muži, kterého potkala kdesi daleko za oceánem, porodit milencovo dítě, než se odhodlá k sňatku, a čelit nepřátelskému světu se vzpřímenou hlavou. To není zrovna panenský přístup. Máte se o tomto něžném a křehkém symbolu neposkvrněného ženství co učit. Kromě jiného má páteř z nerezavějící ocele.Je pravda, že v zásadě je ostýchavá. O tom není sporu. Tyto dívky nepronášejí plamenné projevy na veřejnosti ani nerozbíjejí sekerami saloony v tažení proti pití alkoholu. Rovněž se nedostávají do vězení za řízení v podnapilém stavu. Ale žena Panna je žena. Zná všechny nezbytné lsti a zbraně, včetně odhodlání dosáhnout štěstí, ať ji cesta k němu zavede kamkoliv. Kvůli pár pichlavým trnům podél cesty neomdlí ani nebude zoufale volat o pomoc.Pokud se doslechnete o ženě Panně, která překročila zákony společnosti, rozhodně se pokuste číst mezi řádky. Je pravda, že má v podstatě čistou duši. Ale skutečná láska je také čistá a Pannu jiný druh nezajímá. Kvůli ní vyšplhá na nejvyšší hory a překoná bouřlivá moře v galoších a lodní kazajce, což může značně zakalit představu slabé dívky v šifonu. Také si vzpomeňte, že skutečný planetární vládce Panny, vzdálený Vulkán, je bohem hromu. Panna, která je nespokojená v manželství a najde lásku bez chyby (nebo si myslí, že ji našla, což je totéž), nebude váhat přetnout bývalá pouta. Použije-li nůž, povede ho chladnokrevně a přesně jako chirurg. Přestože nerada rozbíjí rodinný kruh, ještě víc nesnáší pokrytectví.Jak jednou přijme lásku jako opravdovou a ideální, čistota vztahu podle jejího vlastního konceptu převáží nad všemi právními dokumenty světa. Je to jedinážena zvěrokruhu, která dokáže být současně absolutně praktická a božsky romantická. Situace s milostnou aférou za dálným oceánem se na první pohled může zdát povrchní a nemorální. Ve skutečnosti je to předvídatelný příklad, kdy se Panna chová v souladu se svým charakterem, když musí učinit obtížné rozhodnutí. Zažije sice agonii hanby ze společenského odsouzení takového vztahu, ale to ji neodvrátí od vytčené cesty, ani to nezničíčistotu jejích motivů. Je to dokonalý důkaz nezdolné praktičnosti zemského elementu Panny smíšeného s duševním, vzdušným Merkurem hledajícím ideál. Jakmile je láska Panny zažehnuta, rozžhaví se do běla a vášně ostatních znamení se její intenzitě a jedinečnosti nemohou rovnat. Ovšem vzplanutí takové lásky může trvat dost dlouho.

Přiznávám, že ohnivý, fyzický aspekt lásky může být u typické Panny ženského pohlaví poněkud potlačen, ale tato žena má v sobě jakési tajemno, klid a čekání a "vášeň ducha" je nejuspokojivější náhradou pro muže, kteří v lásce dávají přednost delikátnosti a zdrženlivosti.Je perfekcionistka, ale to neznamená, že je sama dokonalá. Má své záporné rysy, které vás mohou velice rozčilovat. Jeden z nich je ten, že zarputile věří, že nikdo nedokáže dělat všechno tak pořádně a výkonně jako ona. Co vás ale opravdu dopálí, je, že zpravidla to skutečně nikdo tak neumí. Také je pedant na dochvilnost. Už jste někdy nechal Pannu na sebe čekat na schůzce? Když je rozzlobená nebo mrzutá, nebude zuřit a rozbíjet láhve o vaši hlavu, ale když ji naštvete, dovede být hašteřivá a podrážděná. Měl byste být připraven, že vám od plic vyhubuje. Někdy se může Panna značně přiblížit chování dračice, ale většina z nich nezachází tak daleka. Přineste jí květiny. Přiznejte, že je chyba na vaší straně, a nehádejte se. Stejně vám to k ničemu neposlouží, protože s Pannou nemůžete vyhrát. Jelikož je jejím elementem země, má ráda výtvory přírody a květiny zmírní její zlobu. Pokud jde o omluvy, snažte se, aby byly stručné a k věci. Nedá se vodit za nos. Její ostré vidění odhalí nejdůmyslnější lež a nejnepatrnější stopu od rtěnky na vašem límci. To, že má čistou duši, neznamená, že je naivní.. Nemyslím tím, že vám bude kontrolovat šaty, aspoň ne před svatbou. Potom to bude v jejím domě a nebude se cítit tolik provinilá.`Když má přiznat, že chybila, dojde u ní k mentálnímu bloku - jako kus dřeva přímo před jejím mozkem - takže bude nejlepší, když vezmete vinu rovnou na sebe. I když vám to může jít na nervy, většinou bude mít pravdu. Tak proč byste se s ní měI přít? Až se jí vrátí dobrá nálada, bude pro vás zdrojem takového potěšení, že vám nebude záležet na tom, kdo vyhrál nebo prohrál.Dokážete-li snést urážku vaší mužské pýchy, mohlo by vám prospět řídit se jejími radami ohledně financí nebo ji nechte vést rodinný rozpočet. Má smysl pro přesnost a praktičnost a neuniknou jí nejmenší chybičky (nemá-li v horoskopu impulzivní ascendent nebo jiné vlivy).Jestli chodíte s dívkou v Panně, oprašte své dobré způsoby a slovník. Hrubá slova nebo pití vody z nádoby na mytí rukou jí nevoní. Nechroupejte jí mrkev těsně u ucha a ohryzávání kukuřice byste měl vůbec vynechat. Není nikdy lehké ji jíst decentně, natož před jejíma očima. Řekněte číšníkovi, ať vám ji rozkrájí a servíruje na talíři. V nedbalém oblečení také neprojdete její inspekcí. Jste-li zamilovaný do Panny, měl byste se smířit s holením dvakrát denně, a totéž platí o sprchování. Před schůzkou s ní použijte vodu po holení, vykartáčujte si oblek, umyjte si~vlasy, vezměte si čistou košili, buďte zdvořilý a vyčistěte si boty. A ještě jedna cenná rada: Až se příště zpozdíte, předstírejte, že nevíte, kolik je hodin. Vejděte k ní rozzlobený. Až se vás zeptá, co se stalo, řekněte jí, že ta zpropadená knihovna (to je asi nejsilnější slovo, jakého se můžete odvážit) zavírá pět minut před úřední zavírací dobou. Kdyby se to stalo jen občas, nebylo by to tak hrozné, ale oni vám zavřou před nosem každý večer, když jdete odevzdat ty těžké vědecké časopisy. Vaše zpoždění bude hned zapomenuto.Neberte ji na koňské závody, kde vyhodíte týdenní výplatu na Zlatou šanci v páté dráze. Schovejte si lechtivé historky pro kolegy u oběda a neustále jí opakujte, jak jste rád, že není přelétavý a nezodpovědný typ. Vždyť přece jste rád, ne? Stejně tak se na vás nelepí. Panna nikdy nejde do extrému. Dovede se o sebe postarat. Ale nemusí se chovat jako muž, aby to dokázala.Nesnažte se ji přemoci svou fyzickou přitažlivostí nebo ji vášnivě objímat v metru a nechtějte ji líbat na dobrou noc hned na první nebo i na desáté schůzce - čekejte na lepší věci. Prostě buďte velmi zdrženlivý. Postupujte pomalu a taktně, nebo skončíte na posledním místě v pelotonu. Ostatně bude milovat divadlo a taky přehlídky. Pompa a okázalá podívaná spojená s dramatickými emocemi jí poskytují ventilaci pro vlastní úzkostlivě střežené city. Kromě toho je výtečný kritik. Kombinace vysoce rozvinutého intelektu a uměleckého vkusu jí umožňuje ostré vidění. Kdyby se vám o tom podařilo přesvědčit broadwayské producenty, byl byste zasypaný volňásky na premiéry. Žena Panna skoro pokaždé odhadne kritické recenze dopředu. Jedním z jejích klíčových slov je bystrý úsudek. Miluje hry, koncerty a knihy, ale je neobyčejně kritická k jejich obsahu. Stejně tak kritická je k vaší kravatě a účesu a k tomu, co děláte a co říkáte. Kritizovat je pro ni stejně přirozené jako dýchat. Panna je věčná perfekcionistka a bez ní bychom byli všichni pořádně zanedbaní. Nekritizujte ji však. To je proti pravidlům. Raději byste jí neměl dělat to, co dělá ona vám. Její jasnozřivost jí dovoluje vidět vlastní nedokonalost stejně dobře jako vaši a soudí sama sebe často a bezohledně, což je důvod, proč cítí, že od vás v tomto ohledu nepotřebuje žádnou pomoc. Dá se o ní po pravdě říci, že je "svým vlastním nejpřísnějším kritikem".Příjemná stránka milostného vztahu s touto ženou je, že všechny vaše starosti vezme na sebe a dokonce jí to může činit potěšení. Zabrání vám v dělání hloupých chyb, aniž by vás připravila o mužnost, což je umění, které by ženy narozené v jiných znameních měly napodobit.Pokud jde o věrnost, možná jste výjimečně slyšel o Panně, která se z nevysvětlitelných důvodů rozhodla rázně odhodit bezúhonnost, ale v pozadí takového činu většinou stojí touha něco si dokázat a netrvá to dlouho. Panny ženského pohlaví, které na čas sklouznou do promiskuity, jsou dostatečně chytré, aby tento lapsus zakamuflovaly, a takové chování je rozhodně výjimkou. Za normálních okolností, jestli vás vaše partnerka opravdu miluje, jí můžete bezpečně důvěřovat a klidně ji zanechat měsíc na opuštěném ostrově s nejvíc sexy mužem, jakého znáte. Dva měsíce? No, Panny jsou také jen Iidé, víte. Nejsou to chodící a mluvící počítače. Jejich srdce j sou vřelejší, než si lidé myslí, a jejich city mohou mít sílu hromu, i když to obvykle neinzerují. Sice svoje city ovládají, ale to neznamená, že neexistují. Pamatujte si to. Dodá vám to odvahu.Panna je tak puntičkářská vůči maličkostem, že vám to může jít na nervy, ale dovede být také nejvlídnější, nejštědřejší a nejpříchylnější bytost na světě. Považujte její perfekcionismus za ctnost místo za neřest. Co bychom si počali bez Pannina bystrého oka a mysli ve světě, kde vládne impulzivnost? Přestože vás svými kritikami dráždí, má v sobě jakousi neodolatelnou přitažlivost. Ale to jste jistě již objevil sám, jinak byste se neholil dvakrát denně a nechodil každý večer do knihovny. Její jemné chování a mírné jasné oči na vás hluboce zapůsobily. Dokonce jste asi už zjistil, jaká je s ní legrace, když na ní lidé nehledají chyby, a jaký důvtip se skrývá uvnitř té hezké hlavy. Je zajímavé a okouzlující, že když se ženy ve znamení Panny smějí, často to zní jako zvonění rolniček.Nemá žádné iluze, proto se jí nepokoušejte vnutit žádné falešné myšlenky. Pro ni je pravda krása - a krása je pravda. Zvykněte si, že každé tři vteřiny vysypává popelníky, buďte hodný na její zatoulaná koťata a ona zato zvládne rutinu s dýmkou a papučemi s ženským půvabem. Dokáže sdílet své pocity jenom s tím, komu důvěřuje, a pouhé maličkosti pro ni hodně znamenají. Navzdory své skromnosti a přirozené ostýchavosti je dost silná, aby utěšila druhé, když se jim nad hlavami stahují černé mraky. Její tichá odvaha a hluboký smysl pro zodpovědnost často působí jako kouzelné lepidlo, které drží rodiny pohromadě. Zřejmě bude dobrá kuchařka a nikdy vás neotráví polévkou. Váš domov bude čistý a útulný a ve velké míse na stole budou jablka místo cukroví (které škodí zubům a vůbec zdraví).Pravděpodobně nikdy neuvidíte běhat své dítě venku s nudlí u nosu, obličejem zamazaným od marmelády nebo v roztrhaných teniskách. Také vám jeho prstíky nebudou rozhazovat tabák ani vám malovat pastelkami po soukromých listinách. Jeho matka bude přísná vychovatelka. Tyto ženy mají málokdy víc než jedno nebo dvě děti a zdá se, že nepotřebují mateřství k uspokojení svého ženství. Ale jakmile se dítě narodí, nikdy nezanedbávají jeho tělesné, morální nebo vzdělávací potřeby. S uspokojením citových potřeb to nemusí být tak snadné, ale je-li si Panna jista vaší láskou a ví, že si jí vážíte, poskytne svému potomkovi spoustu vřelé náklonnosti. Děti často považují matky v tomto znamení za jemné a se smyslem pro legraci. I když jsou přísné a snaží se jim vštípit dobré návyky, mají v sobě něžnost, která dítěti říká, že je milováno.Pamatujete si báseň, která říká, že za poslední šestipenci si nemáte koupit chléb, ale "hyacinty pro potěchu duše"? Dejte této ženě oboje. Často ji asi přistihnete, jak šije nebo spravuje, a jestli máte typickou Pannu, váš dům bude naplněný nebeskou vůní čerstvých květin a horkého domácího chleba pekoucího se v troubě. Opráší vaše staré sny, až znovu zazáří. Budete mít manželku, která si nikdy nepůjčí váš holicí strojek ani nepoužije váš zubní kartáček na líčení očí. Když budete nemocný, bude se o vás starat jako anděl a nezahanbí vás flirtováním s vaším nejlepším přítelem. Bude vždy pečlivě oblečená a bude schopná se s vámi bavit i o jiných věcech než o plenkách a drbech z módního salonu. Dostanete od ní veškerou věrnost a oddanost, kterou si zasloužíte. Nebude vám dělat žárlivé scény, ani nebude bláznivě utrácet vaše peníze. Nechá si vaše tajemství pro sebe, pomůže vám zorganizovat práci a pravděpodobně zůstane dlouho bez vrásek. Nestojí to všechno za zdvořilé způsoby ačisté nehty? Její oči jsou klidná jezera plná lásky, a když se usměje, celá místnost se rozzáří. Raději se jí držte. Možná už nikdy nebudete mít takovéštěstí.

Name= UnhideWhenUsed= falsefalse UnhideWhenUsed=

 
 

 

Portrét